Varstvo otrok in delo v času ukrepov

Na SDRES se obračajo naši člani in drugi zaposleni, ki so naleteli na težave, ko želijo pri delodajalcu uveljavljati odsotnost z dela zaradi višje sile, ki je nastopila zaradi zaprtja šol in vrtcev ter posledično obveznosti varstva predšolskega ali šoloobveznega otroka.

Kaj pomeni, da mora zaposleni ostati doma in koristiti odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok – višje sile?

Nekateri se morda spomnite še iz prvega in drugega vala, a za vsak slučaj ponovimo, kakšne so v tem primeru vaše pravice in dolžnosti.

Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok je bil podaljšan do 30. junija 2021.

V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile oz. zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole sodijo otroci do vključno 5. razreda osnovne šole.

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi varstva otroka do vključno 5. razreda osnovne šole, otroka v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroka, ki ima v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca, je upravičen do odsotnosti z dela in ima pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev, pri čemer nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače.

Ključno je, da so v času delavčeve odsotnosti z dela zaradi višje sile podane okoliščine, ki utemeljujejo pravni standard višje sile (prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka ter neizogibnost in neodvrnljivost dogodka), o njih pa je delavec dolžan delodajalca ustrezno obvestiti (najkasneje v roku 3 delovnih dni).

Ob tem je smiselno dodati, da ob nastopu tovrstnih situacij tudi enostransko odrejanje dopusta s strani delodajalca ni dopustno, saj se letni dopust v skladu ZDR-1 izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti (prvi odstavek 163. člena ZDR-1).

Podprite sindikalna prizadevanja za boljši položaj delavcev in se včlanite.

SREČNO!