O sindikatu

O SINDIKATU

Spremljanje interesov različnih skupin delavcev

NAŠI CILJI

Odpraviti obstoječe kršitve delavskih pravic na področju delovnega časa, plač in socialne varnosti.

ORGANIZIRANOST

SDRES ima sprejet statut, ki je vrhovni dokument, v čigar okvirjih je sindikat dolžan delovati.

O sindikatu

Časi, ko so sindikati skrbeli le za ozimnice in počitniške kapacitete, so minili. Predstavniki kapitala so se združili in globalno organizirali. Tehnološki razvoj koristijo le sebi v prid zaradi kovanja čim višjih dobičkov, kar se izraža z vedno manj delovnih mest in vse globljim prepadom med bogatimi in revnimi. Zato v sindikatu posebej posvečamo pozornost, da z denarjem od članarin prioritetno plačujemo za sindikalne elemente, ki služijo delavskemu gibanju z namenom, da ljudem povrnemo sadove dela.


Spoštovani bralec, pot h gospodarstvu skoraj brez delavcev je že nakazana. Ali vodi v varen pristan ali h grozljivemu breznu, bo odvisno od tega kako dobro se bomo tisti, ki še imamo delo in tisti, ki ga nimajo, pripravili na dobo po 3. industrijski revoluciji. Razdrobljeni lahko stopimo na pot v ponovno suženjstvo, ali skupaj prisilimo vladajoče, da omogočijo ljudem dostojno življenje. Vse je v rokah množice posameznikov, ki želijo delati in živeti, ne samo preživeti.

Naši cilji

Delavci se združujemo v sindikate z namenom, da na organiziran način izražamo in uveljavljamo svoje interese izhajajoče iz delovnega razmerja. S tem zagotavljamo varovanje pravic vseh delavcev, predvsem pa pravic članov, ter ohranjanje delovnih mest, humanizacije in izboljševanje delovnih pogojev, ter medčloveških razmerij v delovnih sredinah. S sindikatom želimo prispevati več, ne samo k uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja, temveč tudi k uveljavljanju pravice delavca do kakovostnega življenja.

Skladno z voljo članstva bomo po načelu enovitosti, samostojnosti, demokratičnosti in javnosti delovanja, sodelovali v vseh aktivnostih. Za dosego zastavljenih ciljev se bomo borili z vsemi sredstvi sindikalnega boja.

Sindikat SDRES zaradi učinkovitejšega uresničevanja interesov in ciljev, ki so skupni vsem delavcem, sodeluje skupaj z drugimi sindikati.

Organiziranost

SDRES ima sprejet statut, ki je vrhovni dokument, v čigar okvirjih je sindikat dolžan delovati. Sedanja organiziranost sindikata je usmerjena v delovanje po načelu konsenza med poverjeniki in izvršilnim odborom (v nadaljevanju IO), kolikor to dopušča statut SDRES. Vse odločitve poverjenikov in članov IO morajo izvirati iz volje članstva, za kar člani sindikata SDRES morajo biti kvalitetno in pravočasno informirani o vseh dogajanjih, ki lahko vplivajo na socialno – ekonomski položaj delavcev ter podjetje. Vse skupne odločitve poverjenikov in članov IO izvršuje in vodi IO, ki tudi nosi vso odgovornost in v zvezi s tem posledice sprejetih odločitev. Zato si IO SDRES prizadeva k pridobivanju informacij ne le od sveta delavcev in uprave v podjetju, ampak tudi širše – v panogi in na državni ravni. To je namreč eden od temeljnih pogojev, s katerim sindikat izpolnjuje zahtevo zakonodaje, da si mora sindikat prizadevati k socialnem dialogu z delodajalcem in/ali vlado, preden se posluži akcijskih ukrepov, kot na primer stavke.

V sindikatu SDRES lahko vsak prispeva na svoj način – odvisno kje se vidite.

Razumemo, saj za upad stopnje sindikaliziranosti oziroma nezaupanje delavcev sindikatom v Sloveniji, obstaja več utemeljenih razlogov. Da človek začuti pripadnost in da lahko tudi sam prispeva, ne bo nasedel le besedam. Zato te vabimo, da…

Vzemi si potreben čas, saj je dandanes za vsak zaslužen evro potrebno razmisliti, kam ga investirati. Prepričaj se sam ali je investicija v SDRES investicija za tvojo boljšo prihodnost tako, da nas…

Odločitev in odgovornosti so velike in od teh ne bežimo. Bolj kot se jih zavedamo lažje se z njimi soočamo, kar je potrebno, da skupaj zgradimo uspešno zgodbo na katero bomo ponosni le z zavedanjem, da smo tisti, ki smo sprememba!

ŠE NISI PREPRIČAN

Razumemo, saj za upad stopnje sindikaliziranosti oziroma nezaupanje delavcev sindikatom v Sloveniji, obstaja več utemeljenih razlogov. Da človek začuti pripadnost in da lahko tudi sam prispeva, ne bo nasedel le besedam. Zato te vabimo, da…

SMO NA PRAVI POTI

Vzemi si potreben čas, saj je dandanes za vsak zaslužen evro potrebno razmisliti, kam ga investirati. Prepričaj se sam ali je investicija v SDRES investicija za tvojo boljšo prihodnost tako, da nas…

TVOJ BOJ JE NAŠ BOJ

Odločitev in odgovornosti so velike in od teh ne bežimo. Bolj kot se jih zavedamo lažje se z njimi soočamo, kar je potrebno, da skupaj zgradimo uspešno zgodbo na katero bomo ponosni le z zavedanjem, da smo tisti, ki smo sprememba!