Zahvala sindikalnim kolegicam in kolegom za podporo!

V SDRES se iskreno zahvaljujemo sindikalnim kolegicam in kolegom za vso podporo, ki so jo izkazali našemu predstavniku Asmirju Bećareviću v zvezi z nepravično odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga in na poslovodstvo PV naslovili pozive k preklicu odpovedi ter s tem dokazali, da so pravi kameradi, ki so se pripravljeni postaviti za sindikalnega kolega.

Ko pride do takih nedopustnih pritiskov, očitkov in napadov na sindikaliste in zaposlene, je naloga vsakega pravega sindikata, da na to opozori in tovrstne poteze delodajalcev obsodi. V danem primeru je prišlo do hudega posega v svobodo sindikalnega delovanja in odstranitve predstavnika sindikata zgolj zaradi njegovega aktivnega sindikalnega dela, s katerim je skušal odpraviti nepravilnosti in kršitve pravic v podjetju ter glasno opozarjal na njih, s tem pa »stopil na žulj« poslovodstvu, ki ga želi utišati in se ga je lotilo z najstrožjim povračilnim ukrepom. Veseli nas, da so to prepoznale tudi druge sindikalne organizacije in odločno rekle NE tovrstni praksi, ki se je in se še danes vse prepogosto dogaja.

Glede na vse odzive in podporo smo prepričani, da nam s skupnimi močmi lahko uspe ta in še marsikatera druga sprememba. Verjamemo in zaupamo v pravični sindikalni boj!

Kot smo dokazali že mnogokrat: SKUPAJ SMO MOČNEJŠI!

SREČNO!