Delavsko gibanje

SINDIKALIZEM

Spremljanje interesov različnih skupin delavcev

SOLIDARNOST

Solidarnost je potrebno graditi in vzdrževati

PRAVNA POMOČ

Brezplačna pravna pomoč na področju delovnopravne zakonodaje.

Sindikalizem

Sindikati so bili ustanovljeni z namenom zaščite interesov zaposlenih in pridobitev osnovnih pravic, kot so malica, 8-urni delavnik in podobno, za vse zaposlene. Te pravice so danes, vsaj kar se tiče evropskega prostora, v večini pridobljene, a jih je več kot očitno potrebno braniti. Zaradi tega pa še ne pomeni, da se sindikati moramo postavljati samo v defenzivo. Glede na razmere v tržni ekonomiji, zgodovinsko visoke produktivnosti in razporeditve deljenja dobička, moramo sindikati proaktivno izvajati odgovore na vprašanja, ki so ključna za delovna področja sindikata v družbi 21. stoletja.

Menimo, da je naloga sindikatov v sodobnem obdobju že zdavnaj presegla vprašanja sindikalnih izletov, osnovnega bojevanja za višje plače in boljše delovne pogoje. Za družbo ni svetle prihodnosti, če se bomo oprijemali samo te aktivnosti kot edine možne. Osnovno delovanje sindikata bo moralo iti v smeri spremljanja interesov različnih skupin delavcev na trgu dela ter grajenja strategije, ki bo dolgoročno vzdržna. Eden izmed strateških temeljev bi moral biti usmerjen k izobraževanju, izpopolnjevanju, usposabljanju in tesnejšemu povezovanju z drugimi akterji na trgu dela. Tudi motivacija delavcev bo morala biti ena izmed glavnih zadolžitev sindikatov v prihodnosti.

Čas je, da se sindikati resno spopademo s ključnimi ovirami in si zadamo nove cilje ter obvezno upoštevamo tudi globalizacijo, pojav povezovanja družb na globalni oziroma svetovni ravni. Konkurenčnost trgov v smislu prostega pretoka blaga, ljudi in storitev s pritiski na odpuščanje delavcev, zniževanjem števila delovnih mest, plač in ostalih dodatkov ter sindikati z zagovarjanjem doživljenjske zaposlitve za nedoločen čas s čim višjimi dohodki in ostalimi bonitetami za zaposlene, sta si nasprotujoči sili, katerih moč je predstavljena v kolektivnih pogajanjih. Delodajalci in sindikalisti pogosto stojijo vsak na svojem bregu katerega rezultat dogovarjanja je kolektivna pogodba, ki poskuša najti ravnotežje in najugodnejšo rešitev, s katero bosta zadovoljni obe strani.

Solidarnost

Beseda Solidarnost vsebuje le pojme kot so podpiranje, odobravanje, pripravljenost za medsebojno pomoč, razvijanje, krepljenje, sodelovanje, medsebojna povezanost…, kako drugače se bomo delavci razvijali, če ne bomo okrepili sodelovanje z medsebojnim povezovanjem. Ob pomanjkanju solidarnosti in vzajemne podpore med večino v kateri posamezniki nimajo moči v denarju, je delovanje vladajočih, ki so manjšina a imajo finančno moč, v dobrobit vseh odvisna le še od njihovega ega.

Moč večine lahko preko sindikata gradimo na več načinov

Vse se prične s številom članstva zaradi pridobitve reprezentativnosti sindikata. Ob izpolnjevanju tega pogoja lahko sindikat na podlagi zakonodaje pridobiva informacije potrebne za takšno delovanje sindikata, da lahko zajame širši in hkrati podrobnejši vpogled v stanje v podjetju in v socialno ekonomski položaj zaposlenih. Transparenten in argumentiran prenos informacij je izrednega pomena za ozaveščeno članstvo, saj je kot takšno sposobno tudi samo pravilno odreagirati na grožnje in/ali nesposobnost delodajalca.

Ne glede na članstvo si lahko aktiven tako, da se informiraš preko sindikata, deliš novice/obvestila s sodelavci, izkažeš podporo sindikatu z nošenjem sindikalnih oznak (poistovetenjem njegovega delovanja), s čimer nedvomno daješ pogajalsko moč sindikatu pri zaščiti že pridobljenih ali pridobivanju novih socialno ekonomskih pravic delavcev.

Član ali podpornik sindikata SDRES je vsekakor osebna odločitev vsakega posameznika, ki bo vsaka na svoj način vplivala na skupno prihodnost delavcev.

Pravna pomoč

V skladu z evropskim in mednarodnim delovnim pravom ter zavezami, katere namen je zaščita šibkejših pred močnejšimi, je sodna praksa in zakonodaja v Sloveniji naklonjena delavcem. Težava pa je predvsem v dejstvu, da se delavci redko poslužujejo pravne zaščite. Velikokrat je vzrok strah pred ukrepi delodajalcev, cena odvetniških storitev, predvsem pa nepoznavanje možnosti s strani delavcev.

Sindikat zastopa odvetnik Jure Srhoij, ki je svojo kariero pričel kot delavec, z bogatim naborom dolgoletnih izkušenj predvsem na delovno pravnem področju, ima bogate izkušnje kot predavatelj, praktik, svetovalec in odvetnik. Je človek s prepričanjem, da zakoni morajo služiti ljudem, ne obratno. Njegovo visoko strokovno usposobljenost dopolnjujejo člani IO, ki kot delavci še najbolje poznajo delovni ustroj in življenje delavcev v podjetju. Takšno sodelovanje pa se pozitivno odraža na zaščiti ekonomsko socialnih pravic in položaja delavcev.

V skladu s statutom in pravilnikom sindikat SDRES omogoča vsem članom brezplačno pravno pomoč na področju delovnopravne zakonodaje.

A četudi pomoči potreben delavec ni član sindikata, so zaupniki – člani izvršilnega odbora vedno in z veseljem na voljo, da s svojimi sodelavci delijo znanje in nasvete, če povprašajo po njih.

Za posamičen primer se ti bomo osebno posvetili. Po predhodnem telefonskem dogovoru se dogovorimo za mesto srečanja izven pisarne ali v naših prostorih, kjer bomo zate pripravili in uredili vse potrebno.

Do neposrednih brezplačnih odvetniških storitev so upravičeni le člani sindikata, ki so v sindikat včlanjeni določen čas. Slednje ne predstavlja ovire, da tudi tebi, katerih podpora sindikatu veliko pomeni, ne bi pomagali s svojimi izkušnjami. Ravno nasprotno! Veseli bomo, če nam daš možnost, da se ti za to oddolžimo. Kontaktiraj nas in dogovorili se bomo za sestanek.

Kadar gre za izredne okoliščine ali nujen primer v katerem se lahko vsakdo hitro znajde ali le za drugo mnenje pravne službe sindikata, lahko izvršilni odbor po predhodni oceni posameznega izrednega primera v skladu s pravilnikom dodeli sodelavcu, ki sicer ni bil član sindikata določeno obdobje, brezplačno pravno pomoč in zaščito, če je to v interesu sindikata.

ZA ČLANE

Za posamičen primer se ti bomo osebno posvetili. Po predhodnem telefonskem dogovoru se dogovorimo za mesto srečanja izven pisarne ali v naših prostorih, kjer bomo zate pripravili in uredili vse potrebno.

ZA PODPORNIKE

Do neposrednih brezplačnih odvetniških storitev so upravičeni le člani sindikata, ki so v sindikat včlanjeni določen čas. Slednje ne predstavlja ovire, da tudi tebi, katerih podpora sindikatu veliko pomeni, ne bi pomagali s svojimi izkušnjami. Ravno nasprotno! Veseli bomo, če nam daš možnost, da se ti za to oddolžimo. Kontaktiraj nas in dogovorili se bomo za sestanek.

ZA IZREDNE PRIMERE

Kadar gre za izredne okoliščine ali nujen primer v katerem se lahko vsakdo hitro znajde ali le za drugo mnenje pravne službe sindikata, lahko izvršilni odbor po predhodni oceni posameznega izrednega primera v skladu s pravilnikom dodeli sodelavcu, ki sicer ni bil član sindikata določeno obdobje, brezplačno pravno pomoč in zaščito, če je to v interesu sindikata.