Sistemizacija HTZ in PV

Uprava nam je že povedala, da je sistemizacija na HTZ pripravljena do cca. 99 %, je v zaključni fazi ter bo takoj predstavljena v predstavitev in v obravnavo socialnim partnerjem. Kolikor je znano, sistemizacijo pripravljajo že več kot 6 mesecev. Ko bo slednja končana jo bodo v obravnavo posredovali sindikatom in svetu delavcev, le-ti pa morajo podati svoje mnenje v 8 dneh. Iz dobre prakse drugod v podjetjih je razvidno, da soc. partnerje vključijo že v sam proces priprave sistemizacije. Zato smo že večkrat pozvali upravo, da nam sistemizacijo predstavljajo vsaj po delih, saj je zelo težko pričakovati, da sindikat podal pozitivno mnenje v osmih dneh. Trenutno je kolektivna pogodba edina ovira, da uprava izvede sistemizacijo delovnih mest, ki je sicer prepotrebna, a ne tako, kot je v skladu z »željami« uprave. Ob tem je potrebno poudariti, da bistveno več kot sindikati lahko na sistemizacijo vplivajo člani sveta delavcev. Slednjim pa predsednik sveta delavcev od izvolitve še ni organiziral niti enega izobraževanja, kljub našim večkratnim pozivom. Tokrat predlagamo predsedniku SD, da več časa nameni programu, kot pa lokaciji izobraževanja. Namreč, vseeno je ali bo izobraževanje na Bledu, v Zrečah ali Zeleni dvorani, ker, poudarjamo, gre za plače in delovna mesta vseh zaposlenih, kjer ima svet delavcev ključno vlogo med socialnimi partnerji.


Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja skupine PV z akcijskimi načrti

Leta 2014 je bil sprejet NFPP, v katerem je uprava PV zapisala, da bosta po končanem prestrukturiranju v skupini PV ostali le podjetji PV in HTZ. Kot kaže temu ni tako. NFPP je bil večkrat dopolnjen z akcijskimi načrti. Zakaj? Zakaj potrebujemo PV INVEST? Ali nebi bilo bolj ekonomsko upravičeno in v duhu dobrega gospodarja, da se PV invest s svojim kapitalom od prodanega premoženja in stanovanji, pripoji k PV ali HTZ?

V letošnjem letu, se bo PV preoblikoval iz d.d v d.o.o.. Govora je bilo celo, da bosta iz PV nastali dve podjetji, prav tako naj bi se eno združilo s TEŠ. Na zadnjem sestanku seje SSD HSE, je generalni direktor HSE povedal, da bodo PV kakor tudi TEŠ in ostale podrejene družbe postale obrati HSE. Za koga in katera kolektivna pogodba bo veljavna? Ali ima nekdo težave, da bi na ta vprašanja odgovoril pred vsemi na zboru delavcev?

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *