Pogajanja za KPPS

Na »mrtvi točki«

KPPS, ki velja že častitljivih več kot 20 let, je potrebna obnove zaradi več razlogov. Poleg same spremembe izrazov, ki se več ne uporabljajo, ter novega sistema za obračunavanje plač in števila dni dopusta, so tudi potrebe delodajalca, ki jih je jasno izkazal in argumentiral, da bi premogovnik obratoval več od 256 dni v letu. To za delavce ne pomeni, da bo vsak posameznik delal 300+ dni na leto, prinaša pa spremembe, drugačne in nove dolžnosti, zaradi katerih, pa je potrebno dogovoriti tudi pravice.[su_quote]POVEJ MI KAKŠNE SO MOJE DOLŽNOSTI, DA BOM VEDEL, KAKŠNE SO MOJE PRAVICE.[/su_quote]Ne drži izjava g. Sevčnikarja (SDE) za Finance, mimogrede, slednji sploh ni član pogajalske skupine, prav tako se ni udeležil niti ene seje pogajanj, da je Energetska Zbornica (EZ) izstopila iz pogajanj za KPPS. Res je, da se sindikati SDRES, SPESS in SDE nismo strinjali s paketno ponudbo, ki jo je posredovala pogajalska skupina Energetske zbornice, in načinom nadaljevanja pogajanj, kateri predseduje mag. Ludvik Golob. Zato je prišlo le do prekinitve takratne seje in hkrati do začasne prekinitve pogajanj. Namreč velika odstopanja so v pogledih na dokument, ki pomeni varstvo pravic zaposlenih v dejavnosti, a razlike niso takšne, da se ne bi mogli uskladiti, v kolikor se bomo seveda še naprej usklajevali po uveljavljeni praksi socialnega dialoga. Sedaj čakamo na odgovor, oziroma na naslednji korak energetske zbornice (stran delodajalcev), ki bodo verjetno odločali na seji svojega upravnega odbora ali bodo morda celo odstopili od pogajanj. Ne moremo predvideti, kako bodo odločili, smo jim pa poslali dopis z namero, da bi pogajanja nadaljevali. Odgovor pričakujemo do 29.09. 2017.