Obvestilo / marec 2021

Dragi člani, podporniki in simpatizerji SDRES.

 

Leto dni epidemije je vse delavce postavilo pred nove preizkušnje, ki so ponovno pokazale, da je samoorganiziranje delavcev v okviru sindikata ključno pri ohranjanju pravic, dostojanstva in izboljševanju pogojev dela. V SDRES smo od ustanovitve neodvisnega sindikata vseskozi v ospredje postavljali prav delavske pravice in pogoje dela. Tako smo tudi v letu epidemije vseskozi budno spremljali kako se v epidemiji spoštujejo naše pravice, skrbi za našo varnost in zdravje ter reševali marsikatero težavo s katero so se naši člani srečali na delovnem mestu.

Delovanje SDRES je minulo leto zaznamovala tudi izguba reprezentativnosti. S tem naš sindikat ne sodeluje več pri pogajanjih za kolektivno pogodbo. Ob izgubi reprezentativnosti smo se v SDRES odločili, da bomo budno spremljali dogajanje in prepustili pobudo tistim, ki so naše delovanje v preteklosti bolj ali manj zgolj kritizirali.

Žal so se naši strahovi uresničili in minulo leto je pokazalo, da je potreba po sindikatu, ki v ospredje postavlja delavske pravice in skrb za pogoje dela, še kako živa. Zaman čakamo na uskladitev plač glede na dvig minimalne plače. Prav tako zaman čakamo na dodatek za posebne pogoje dela na pripravskih deloviščih. Zaman čakamo tudi obračun sobotnega dodatka in na plačilo nadurnega dela v primeru prerazporeditve delovnega časa. Dodatki pri plači na pogoje dela so še zmeraj nepregledni tako kot je nepregledno dodeljevanje točk pri mesečni delovni uspešnosti.

Prav tako smo knapi, kljub temu, da smo skozi celotno obdobje epidemije delali, ostali praznih rok pri dodatkih iz naslova epidemije.

Vse to nas opozarja, da moramo v prihajajočih letih še okrepiti delavsko samoorganiziranost. Vsi se zavedamo, da je naša panoga pred neizbežnimi izzivi in izkušnje kameratov iz Zasavja opozarjajo, da se moramo delavci pravočasno aktivirati in zahtevati svoje pravice. Knapi ne moremo pristati na vlogo nebogljenih žrtev zunanjih dejavnikov, temveč se moramo postaviti za tisto, kar nam z dnevnim garanjem z našimi rokami tudi pripada.

A vsak sindikat je le toliko močan, kolikor ima aktivne člane. Tega se v SDRES še predobro zavedamo, zato smo vsakemu članu in podporniku hvaležni. Prav z Vašo pomočjo nam je v preteklosti uspelo ubraniti marsikatero pravico in si tudi izboriti nove.

Prav zato je sedaj ključen trenutek, da se ponovno združimo z namenom postavljanja delavcev v ospredje. Če ne želimo ostati zadnji v vrsti za dodatke in druge pravice, moramo vsi aktivno stopiti skupaj. Zato vas vse pozivamo, da se obrnete na naš naslov s svojimi težavami ali predlogi za izboljšanje naših pogojev dela.

V SDRES zato vabimo nove člane, saj lahko le skupaj uspešno premagamo vse izzive ki so pred nami.

Orjimo še naprej skupaj, da bomo lahko skupaj želi!

Hvala in SREČNO delavskemu razredu!

SREČNO!