Obvestilo glede članarine SPESS

Spoštovani člani SDRES!
V preteklem tednu so nekateri naši člani sindikata SDRES prejeli obvestilo od sindikata SPESS, da njihova volja in ustavna pravica ni bila uslišana ter jih sindikat SPESS ni izpisal oziroma izbrisal iz evidence članov SPESS-a. Prav tako so bili obveščeni, da morajo plačati članarino, ker jim delodajalec ni obračunal članarine za sindikat SPESS sicer bo sindikat SPESS primoran izterjati članarino  po sodni poti.


Vse naše člane, ki so prejeli takšno obvestilo od sindikata SPESS prosimo, da ta dopis dostavite v pisarno sindikata SDRES-PV ali ga pošljete na elektronski naslov sindikat.sdres@gmail.com najpozneje do srede 13.5.2015, da lahko naša pooblaščena odvetnica odgovori na vašo prejeto pošto,  sindikatu SPESS.
Naj še enkrat dodamo, da je ena od ustavnih pravic delavcev tudi sindikalna svoboda, ki delavcem zagotavlja svobodno (prostovoljno) članstvo v sindikatu. Prostovoljno članstvo pomeni, da o tem, ali je ali ni član sindikata, odloča izključno član sindikata, torej delavec sam. Proti delavčevi volji delavca nihče ne more šteti, obravnavati ali evidentirati kot člana določenega sindikata, še manj pa ga sme samovoljno šteti za  člana ali ga kakor koli drugače siliti, da postane, ostane ali je član sindikata, katerega član sam ne želi (več) biti.
(Ne)vemo zakaj sindikat SPESS sili določene delavce, da so člani njihovega sindikata, čeprav so jih z izstopno izjavo obvestili, da niso več člani SPESS-a.

SREČNO!