Obvestilo članom o postopku kolektivne odškodninske tožbe

Obvestilo članom o postopku kolektivne odškodninske tožbe

Spoštovani!

V skladu z odločitvijo zbora članov bo sindikat SDRES po Zakonu o kolektivnih tožbah, katerega namen je olajšati dostop do sodnega varstva, ustaviti in preprečiti nezakonita ravnanja in oškodovancem omogočiti pridobitev odškodnine v primerih množičnega oškodovanja med drugim zaradi kršitev pravic iz delovnopravnih razmerij, vložil tožbo zaradi neplačila delovnega časa, v katerem delavci opravijo pripravo na delo.

Spomnimo, da se delodajalec ni prilagodil zakonskim spremembam delovnega časa, ki so nastale najmanj po letu 2003. Od takrat je v prekršku, ker v delovni čas ni všteval čas potreben za pripravo na delo, kar sta potrdila inšpektorat in ministrstvo za delo.

Ker so pričakovane odškodnine višje od zneska 2.000,00 EUR bo kolektivna tožba potekala po sistemu vključitve ( 30. člen – uporaba sistema vključitve ali izključitve – “Če se najmanj eden izmed zahtevkov v kolektivni odškodninski tožbi nanaša na izplačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo ali če po oceni, vsebovani v tožbi, najmanj deset odstotkov članov skupine uveljavlja izplačilo, ki presega 2.000,00 eurov, se lahko uporabi le sistem vključitve”). Kar pa pomeni, da bo lahko sindikat, kot tožnik, terjal odškodnino po sodnem postopku le za člane sindikata, ki bodo pravočasno dali pisno soglasje k vključitvi za odškodninski zahtevek, na način in v roku, ki ga bo kasneje določilo sodišče. Nasprotno bi bilo v primeru, če bi odškodnine bile nižje od 2000 EUR. Takrat bi člani, ki bi se želeli odreči odškodnine, morali podati pisno soglasje k izključitvi.

V sled navedenega vas pozivamo, da ažurno spremljate vsa naša obvestila v zvezi kolektivne tožbe o kateri vas bomo pravočasno obveščali po e-pošti, internih novicah in spletni strani www.sdres.si.

SREČNO!