Novice sindikata SDRES-PV Maj

Spoštovani člani SDRES-a, sodelavke in sodelavci, ki opravljate delo v poslovnem sistemu Premogovnika Velenje.

Za nami so zbori delavcev in naš praznik, praznik dela (znan kot 1. maj), ki opominja, da je naš praznik  izvorno spomin na krvave demonstracije v ameriškem Chicagu 4. maja leta 1886, znane pod imenom Haymarketski izgred, pa tudi največje praznovanje socialnih in gospodarskih dosežkov mednarodnega delavskega gibanja.  Ne pozabimo, da so delavske pravice, ki so si jih naši predniki krvavo izborili, iz dneva v dan manjše in manjvredne, v ospredje se postavljajo elite in posameznikov kapital.


Analiza zborov delavcev

V sindikatu SDRES smo povzeli in analizirali delne zbore delavcev, ki so potekali v aprilu 2015. Moramo pohvaliti upravo PV in HTZ, ker so sproti (od prvega do zadnjega delnega zbora) dopolnjevali svojo predstavitev. Žal je v teh njihovih predstavitvah najbolj pogosto bilo slišati besede, da smo delavci strošek dela in skoraj vse številke in grafi so bili usmerjeni v delavce. Če smo bolj neposredni, nam je uprava predstavila samo tisto kar je želela predstaviti, ter tako precej s psihično taktiko prepričevala zaposlene, da smo delavci krivi za zaskrbljujoče stanje v podjetju. Vsi ti grafi in številke so samo zavajanje in manipuliranje z delavci v poslovnem sistemu PV. Sprašujemo se zakaj uprava v svojih grafih ni predstavila tudi vseh številk in dejstev, katera so pripeljala našo skupino v stanje alarma. Ni nam jasno, kako jih ni bilo sram povedati, da želijo na nas, delavcih, ki smo najpomembnejši del podjetja (t.i. strošek dela), letos privarčevati več milijonov EUR, istočasno nam pa ne želijo predstavljati številk, koliko nameravajo privarčevati z drugimi stroški, koliko moramo delavci plačati za grehe napačnih investicij in odločitev prejšnjih uprav in tudi te uprave. Glede na to, da je strošek dela v skupini PV 46% vseh stroškov v  podjetju, želi uprava tu  privarčevati v letošnjem letu celih 8 mio EUR, bi bilo primerno, da privarčuje na ostalih stroških najmanj 10 mio EUR.

A teh številk ni bilo slišati na delnih zborih delavcev, kar pomeni, da nekateri nočejo, ne želijo ali celo ne smejo posegati v druge stroške oziroma jih zmanjševati, saj bi s tem dregnili v osje gnezdo in tako razburili posameznike in skupine, ki očitno še naprej živijo na račun delavskega naroda, ki jim proizvaja produkt.

Takšno zavajanje in manipuliranje z delavci smo v preteklosti že doživljali, prav tako so vse to doživljali v nekaterih podjetjih, ki jih danes žal ni več na seznamu podjetij. Delavci, ki so takšne pravljice poslušali, so ostali brez služb in brez pošteno prigaranega denarja za pošteno opravljeno delo. Direktorji in “elite” pa še naprej uživajo v razkošju, ki jim ga je prigarala pridna delavska roka.  

Da si v sindikatu SDRES drznemo javno trditi, da uprava PV, svet delavcev PV in sindikat

SPESS spretno zavajajo in manipulirajo z delavci, so dokaz tudi zadnji delni zbori delavcev. Od predstavnikov sveta delavcev, ki zastopajo interese vseh zaposlenih, ni bilo slišati nobenega vprašanja, prav tako so molčali predstavniki članov SPESS. Največja potrditev zavajanja je, da je uprava PV na delnih zborih delavcev predstavljala načrt poslovnega prestrukturiranja podjetja od danes pa do leta 2054. Iz te predstavitve je bilo slišati in videti, da se bomo v prihodnosti osredotočili na osnovno dejavnost pridobivanja premoga, da bodo v skupini PV ostali samo PV, HTZ in PV-INVEST, istočasno pa na naše vprašanje: “Kaj meni uprava glede združitve PV in TEŠ?Predsednik uprave odgovarja, da to ni odvisno od njega ampak od lastnika ter, da se nekako strinja z združitvijo, saj vidi tukaj kar nekaj prednosti. Vemo tudi, da je v strateškem načrtu upravljanja državnega premoženja zapisano, da se preučijo vse možnosti združevanja TEŠ in PV.

Ta dejstva kažejo na veliko zavajanje delavcev, saj se pripravlja v ozadju združitev TEŠ in PV in to ve tudi uprava PV (morda celo svet delavcev in sindikat SPESS).


Zahvala svetu delavcev PV

Svetu delavcev PV se zahvaljujemo, sodeč po zadnjih dveh sklepih na sejah SD PV, za pozive in izražanje potreb po čimprejšnjem sodelovanju z novonastalim sindikatom delavcev SDRES.

V sindikatu SDRES se zelo dobro zavedamo, da brez sodelovanja ne bo premikov in rezultatov, vendar obstaja red in pisana pravila, ki jih bodo morali upoštevati tudi v svetu delavcev pri potrjevanju svojih sklepov o pozivih. So pozabili, kako jim je bilo, ko so nastopili na funkcije sveta delavcev? So vse znali, poznali in obvladali?

V današnjem času, so razmere za delavca vedno bolj neugodne tako v našem podjetju kot tudi v drugih podjetjih zato apeliramo na dejstvo, da poskusite razumeti kaj so naše prioritete.

Nekorektno je s strani sveta delavcev, da poziva k sodelovanju obenem pa zavračajo hkratno sodelovanje s predsednikoma sindikata SDRES (ko človek ne najde razumnega vzroka pomisli, da je temu tako morda zgolj zaradi imena in priimka).

Begajo nas tudi pozivi k dvigu nivoja (raven) komunikacije saj smo do sedaj imeli le obvezo in čas samo za predstavitev sindikata delavcev SDRES.

Tudi v bodoče bomo izpolnjevali svoje dolžnosti, ne glede na to ali bomo k temu pozvani ali ne. Izkušeni funkcionarji z iskrenimi nameni bi podali roko in poleg pozivov vsaj namig, če že ne konkreten predlog, kako dvigniti način komunikacije na višjo raven.

Kljub vsemu se trudimo videti njihov pristop, prizadevanja in način dosedanjega reševanja težav z razumevanjem, da po svojih močeh in v okvirju svojih pristojnosti poskušajo narediti, kar je najbolje za zaposlene. To pa še ne pomeni, da se moramo s takšnim načinom delovanja, ki vedno znova in znova temelji na krčenju socialnih pravic delavca tudi strinjati. Ostajamo pa odprti do predlogov, ki so konstruktivni in so v skladu z zakonodajo – s podjetniško  KP in/ali panožno KP… ter s statuti delavskega sindikata SDRES in SDRES-PV.


Predsedniku SPESS-PV

Predsedniku SPESS… kot je sam rekel; “Mandat se mi izteka in komaj čakam, da se vrnem v jamo, saj mi je po tem ostalo še malo do upokojitve.”. Ob tem ti želimo, da se ne

obremenjuješ s tem, po čem se te bomo zaposleni spominjali, temveč da se ti predvsem varno, srečno in s čim več zdravja načrti izpolnijo.


Sporočilo

Šele ko bodo tudi socialni partnerji dojeli, kot so to pričeli dojemati nekateri v upravi ter bodo skupaj sprejeli dejstvo, da nismo kimavci, lenuhi, hujskači, sebičneži in izkoriščevalci, temveč, da delujemo kot protiutež naštetim lastnostim na z zakoni podprte načine; kot legitimna delavska organizacija katere cilj je zaščita zaposlenih in naših že z ustavo tako zakoni, kot pravili določenih pravic za človeka dostojno življenje, da omejujemo moč delodajalcu, kateri izgublja občutek za človeka/delavca. Šele takrat bo narejen prvi in najpomembnejši korak k industrijski demokraciji, korak h konstruktivnem reševanju konfliktov med delavci in delodajalci ter med podjetjem in lastnikom.

Tam, kjer demokracija deluje, z njo delujejo tudi resnica, pravičnost in odgovornost, kjer je ni, ostane slaba sedanjost in še slabša prihodnost.


Odziv na novice uprave PV z dne 14.5.2015

Večkrat je bilo pisano o neizplačanih plačah iz leta 2012 in 2013 ter  podpisu socialnega sporazuma 2015. Res je, da je uprava PV s socialnimi partnerji SPESS v letih 2012, 2013 in 2015 podpisala socialne sporazume in z njimi posegla v plače zaposlenih. Prav tako vsi vemo, da so v teh sporazumih navedeni nekakšni pogoji in datumi za izplačilo plač. V sindikatu delavcev SDRES po pridobitvi kar nekaj pravnih mnenj in preverjanju sodne prakse, še vedno trdimo, da so ti sporazumi podpisani brez pravne podlage ali z drugimi besedami  povedano ti sporazumi so neveljavni. Uprava Premogovnika Velenje se  tega zaveda in tako ponovno javno zavaja zaposlene.  Uprava PV je posegla v osnovno plačo delavcev. Poudariti velja, da delodajalci delavcem ne smejo enostransko zniževati plače, za to je potrebna  sprememba pogodbe  o zaposlitvi, za veljavnost katere je potreben pristanek in podpis delavca (tretji odstavek 49. člena ZDR-1) oziroma sprememba kolektivne pogodbe. Tako do radikalnih sprememb ne more priti brez soglasja delavca/ev.  

Uprava PV  poizkuša spretno zavajati, ko govori, da lahko direktor na podlagi rezultatov poslovanja podjetja določi mesečni obračun plač. Direktor podjetja lahko odloča o horizontalnem in vertikalnem nagrajevanju oziroma stimulaciji družbe in stimulaciji enote, nikakor pa nima pristojnosti, da samovoljno poseže v EED. Poudariti še moramo, da je uprava PV javno zapisala 26.1.2015 v novicah PV in prav tako je predsednik uprave mag. Ludvik Golob na zborih delavcev to  potrdil, da imajo poleg socialnega sporazuma še podpisane anekse h kolektivni pogodbi PV. Določeni aneksi so res podpisani, do danes pa ni bil podpisan nobeden aneks o znižanju EED zato lahko mirne vesti zapišemo, da mag. Ludvik Golob ne zavaja zaposlenih v PV, ki mu glede na njegovo dosedanje delo dobesedno služimo plačo, temveč nam vsem  LAŽE.

Sami lahko presodite zakaj ima uprave PV o novoustanovljenem sindikatu delavcev SDRES slabo mnenje, oziroma nam očita nekaj, kar sama ne zna in ne more utemeljiti. Očitke, da nam gre zgolj za lastne interese, uveljavljanje in pridobivanje privilegijev, ostro

zavračamo. Sindikat SDRES od uprave PV ni nikoli zahteval nič več in nič manj, kot nam po zakonu in kolektivni pogodbi pripada. Uprava PV se zelo dobro zaveda, da je končno dobila enakovrednega in enakopravnega sogovornika, ki se bo boril izključno za pravice delavcev, kar posledično pomeni tudi za svoje pravice, ki so enake ostalim zaposlenim. Prav tako se uprava PV zaveda, da nas je trenutno v sindikatu SDRES 380 posameznikov, ki zahtevamo samo tisto, kar nam pripada in kar pošteno zaslužimo. Tokrat javno obveščamo, da bomo od uprave PV zahtevali tudi več kot nam po zakonu pripada, ko bomo v sindikatu šteli 830 posameznikov.

Besede, ki so v članku  bile namenjene nam “kot temi posamezniki” sindikata SDRES, ki govorijo o zgolj povišanju naših plač kot o osnovni temi na pogajanjih, se na LAŽNIV način nanašajo na predsednika Bojana Zabukovnika in višino njegove plače. Zadevo pojasnjujemo s tem, da našemu predsedniku delavskega sindikata SDRES-PV Bojanu Zabukovniku pripada takšna plača kot jo je imel pred nastopom mandata, kar pa  je v skladu s kolektivno pogodbo PV. Ne vemo zakaj ni uprava PV zapisala, da našemu predsedniku SDRES-PV  želi znižati plačo za 20%. Na to nikakor ne bomo pristali in dovolil, da nam na kakršen koli način  onemogočijo delovanje zastopanja pravic zaposlenih. Prav tako uprava PV želi onemogočiti delovanje delavskega sindikata SDRES z omejitvijo ur , ki pripadajo sindikatu za njegovo delovanje.

Moramo poudariti še to, da imamo v Skupini Premogovnik Velenje sedaj dva sindikata in nobeden od njiju nima sklenjenega dogovora o delovanju sindikata v podjetju, kar je zelo zanimivo, saj sindikat SPESS deluje v podjetju že tri desetletja, sindikat SDERS pa se je ustanovil letos. Uprava PV pa  ima ravno pomisleke pri posameznikih iz sindikata SDRES-PV ter jim očita, da se borijo zgolj za svoje plače in koriščenje ur. Prav tako ne vemo zakaj uprava PV javno ne pove, da smo se aktivni člani sindikata SDRES-PV želeli odpovedati bonitetam (nagrada za plačilo sindikalnih funkcionarjev), ki funkcionarjem pripadajo po kolektivni pogodbi PV ter jim ponudili celo v podpis sporazum, da se odpovedujmo tem bonitetam  v zameno, da uprava poveča število ur za delovanje sindikalnih funkcionarjev. Odgovor uprave na ta predlog je bil zelo zanimiv, saj je mag. Ludvik Golob na to dejal, da raje plača sindikalne funkcionarje, kot pa, da ti koristijo ure saj potrebuje pridne roke. Takšen odgovor nam pove, da v podjetju imamo dovolj denarja, nimamo pa pridnih  rok in te pridne roke so poleg vseh ostalih zaposlenih tudi ti posamezniki, ki jim uprava želi onemogočiti kakovostno zastopanje pravic zaposlenih in članov SDRES.

Popolnoma razumemo stališče uprave in jim še enkrat in tokrat  javno sporočamo, da se bomo še naprej borili za pravice zaposlenih, pa tudi če nam vsem aktivnim članom SDRES znižajo plače in prepovejo koriščenje ur za delovanje sindikata.

Aktivni člani v delavskem sindikatu SDRES, vsekakor ostajamo ravnodušni na novice uprave PV, saj je očitno, da gre za nepotrebno provokacijo, ki kaže le strah pred odgovornostjo in nam sporoča, da v upravi še vedno niso začeli dojemati resnosti pomena moči in sloge delavcev.

Vsa dejstva in dokaze, ki jih navajamo v novicah SDRES-PV lahko zainteresirani dobijo v pisarni SDRES-PV.

SREČNO!

                                                                                                                                                                           SDRES-PV