Vabilo na skupščino

VABILO

V skladu z 14. členom Statuta SDRES in 8. členom Statuta SDRES-PV te vabim na izredno Skupščino SDRES in redni zbor članov SDRES-PV, ki bo

v soboto, 22. 04. 2017, ob 16:00 uri v restavraciji TEŠ,

Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj.

Skupščino SDRES in zbor članov SDRES-PV sklicujem zaradi sprememb statuta SDRES in ukinitve pravne osebe SDRES-PV.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. otvoritev skupščine SDRES in zbora članov SDRES-PV,
  2. izvolitev delovnega predsedstva, potrditev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda;
  3. predstavitev letnega in finančnega poročila predsednika SDRES in SDRES-PV;
  4. obravnava in sprejem poročil;
  5. ukinitev pravne osebe SDRES-PV,

predlog sklepa: Ukine se SDRES Premogovnika Velenje

  1. reprezentativnost SDRES;
  2. predstavitev, obravnava in sprejem sprememb statuta SDRES,

predlog sklepa: Sprejme se Statut SDRES v predloženi obliki z dne 22. 4. 2017

  1. obravnava ciljev in usmeritev sindikata;
  2. obravnava predloga BVP pravilnika;
  3. vprašanja, predlogi in pobude članov.

Podrobnejše informacije, glede gradiva v zvezi z točkami dnevnega reda, boš pravočasno prejeli po pošti.

Glede na pomembnost dnevnega reda pričakujem tvojo udeležbo in te lepo pozdravljam.

 

SREČNO!

Asmir Bećarević l.r