Vabilo na skupščino SDRES, sobota, 9. 3. 2019

Februar 2019

VABILO NA SKUPŠČINO SDRES, sobota, 9. 3. 2019

Spoštovane članice in člani,
spoštovani sodelavci in sodelavke!

Pred nami so zelo pomembne odločitve, ki zahtevajo skupno posvetovanje, predvsem pa skupno odločanje. Od slednjega bo odvisno ohranjanje in pridobivanje delavskih pravic delavcev, ki delamo v eni najbolj pomembnejših dejavnosti v Šaleški dolini, saj je ravno premogovništvo zaznamovalo razvoj Šaleške doline.


V skladu z 18. členom Statuta SDRES Te vabimo na Skupščino SDRES, ki bo v soboto, 9. 3. 2019, ob 10:30 uri, v Mladinskem hotelu Velenje, Efenkova 61a, 3320 Velenje (bivši Dom učencev).


Skupščino sklicujemo zaradi aktualnih dogajanj v delavnosti premogovništva, predstavitve usklajenega (parafiranega) besedila Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije, poenotenega besedila podjetniških kolektivnih pogodb v družbah skupine HSE, aktualnih dogajanj v skupini HSE in pogajanj o plačah.

Predlagamo naslednji dnevni red:

1. otvoritev skupščine;
2. izvolitev delovnega predsedstva, potrditev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda;
3. uvodni nagovor predstavnika SDRES;
4. predstavitev aktualnih dogajanj v skupini HSE in pogajanj o plačah;
5. poročilo o pogajanjih za kolektivni pogodbi in sprejem ustreznih sklepov;
6. obravnava ciljev in usmeritev nadaljnjega delovanja sindikata;
7. vprašanja, predlogi in pobude članov.

Moč delavskega sindikata je v teh časih potrebna bolj kot kadarkoli, a brez dobre organiziranosti je ta moč jalova. Vzemi si čas in tako tudi ti prispevaj k oblikovanju delavskega sindikata in njegovega nadaljnjega načina delovanja, ki bo moral še naprej temeljiti predvsem na boju za ohranjanje in pridobivanje delavskih pravic, a s to razliko, da se bo v prihodnje še bolj organizacijsko širil od spodaj navzgor in razvijal z aktivnejšim vključevanjem članstva in zaposlenih. Šele organizacijsko dobro zastavljeni, z dobro obveščenim aktivnim članstvom predvsem pa v koraku s časom, lahko prinesemo trdnost in moč delavskemu sindikatu ter s tem tudi napredek za boljšo prihodnost zaposlenih v usihajoči se dejavnosti. Za doseganje naštetega pa je nujno potrebno zavedanje in prizadevanje vsakega posameznika, da vsi opravimo svojo nalogo, kar se da uspešno.

Glede na pomembnost dnevnega reda pričakujemo Tvojo udeležbo in predlagamo, da povabiš tudi sodelavce, ki niso člani SDRES (pravico do odločanja na skupščini pa imajo le člani SDRES).

Svet SDRES
Zanj Asmir Bećarević

Srečno!