Skupaj smo močnejši!

SPOŠTOVANI ČLANI SDRES

Nedolgo nazaj so se pričela pogajanja o socialnem sporazumu, ki naj bi stopil v veljavo s 01.01.2016. Na ta pogajanja sta  poleg predsednika sveta delavcev in predsednika sindikata SPESS  bila povabljena tudi oba  predsednika in sicer predsednik SDRES Asmir Bečarević ter predsednik SDRES-PV Bojan Zabukovnik.

Sestankov se na strongtogetheržalost nista mogla udeleževati, ker uprava PV zavestno ignorira sklep IO SDRES-PV. SDRES-PV je na sestanku dne 07.08.2015 sprejel sklep, da se pogajanj z upravo PV udeležuje celotni  izvršilni odbor (v nadaljevanju IO) oziroma stavkovni odbor (v nadaljevanju SO),  saj se je IO dne 21.06.2015 na sestanku SDRES-PV, preimenoval v SO.

Sklep katerega smo sprejeli je bil izključno sprejet s tem namenom, da lahko samo na takšen način ohranimo čim več pravic iz delovnega razmerja, ki so nam iz dneva v dan kratene, tako s strani delodajalca, kakor tudi s strani države, ki se mačehovsko obnaša do delavskega razreda.

Zavedajoč se razmer in odgovornosti, smo se že ob ustanovitvi novega delavskega sindikata odločili, da o pravicah iz delovnega razmerja uveljavljamo in izražamo želje članov in delavcev preko IO. Predsednik sindikata SDRES-PV in IO-PV je samo močan glas zaposlenih, ki pokončno in odločno brani delavske pravice ter odgovarja samo članstvu za naše skupne odločitve. Zato niti predsednik SDRES, kakor tudi ne predsednik SDRES-PV NE MORETA oziroma NE ŽELITA sama odločati in se pogajati ali dogovarjati o ničemur mimo soglasja SO in članstva, kar je povezano z delavskimi pravicami, kot je to praksa nekaterih.

Če uprava PV ne bo spoštovala sklepa SO SDRES-PV, se sestankov oziroma pogajanj NE BOMO udeleževali, kar pomeni, da socialnega sporazuma ne bo, ali pa se bo morala uprava PV pogajati  z vsemi zaposlenimi hkrati.

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI in uprava PV se tega vsekakor  zaveda!