Šele po 145 letih, na Premogovniku Velenje, končno do sprememb delovnega časa

Danes je bil sestanek vseh socialnih partnerjev, ki ga je sklical predsednik Uprave PV mag. Ludvik Golob v zvezi z odločbo inšpektorata za delo glede efektivnega delovnega časa (diskriminatornega) na PV in HTZ.  Mag. Ludvik Golob je uvodoma prebral odločbo inšpektorata za delo, ki zavezuje delodajalca, da v efektivni delovni čas delavca všteje tudi čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe kamor nedvomno sodi tudi čas priprave na delo, čas preoblačenja v delovna oblačila, kopanja in podobno, na kar je SDRES nekaj čas že opozarjal. Rok, v katerem mora Uprava PV zagotoviti izvajanje zakonov, je takoj, naloga je stalna. Po besedah predsednika Uprave bo po 145 letih delovanja premogovnika prišlo do korenitih sprememb, katerih ni možno vzpostaviti takoj, ampak predvidoma do 1. marca, kar je seveda razumljivo. Predsednik Uprave meni, da bodo spremembe najbolj občutili delavci iz »prvih front«. S tem bi se že tudi mi skoraj strinjali, saj bodo le-ti nekoliko razbremenjeni težkega in zdravju škodljivega dela ter bodo manj časa izpostavljeni nevarnosti, če bi predsednik Uprave svoje besede, da je najboljši delavec le zadovoljen delavec, tudi dokazoval z ukrepi, ki jih je predlagal kot posledico odločbe inšpektorata. Žal predsednik Uprave neutemeljeno grozi z manjšim številom dni dopusta, bonitetami in manjšimi plačami delavcem iz prvih front, ki dejansko služijo kruh še mnogim drugim v šaleški dolini.

Takšne grožnje so nerazumljive in neutemeljene, glede na to, da je tudi sam v rudarskem poklicu, in hkrati razumljive, saj je del tudi preteklih Uprav, zato smo ga le pozvali, da vsem predstavnikom delavcev pošlje odločbo inšpektorata za delo in pisno posreduje nameravane ukrepe oziroma predloge ukrepov, da jih preučimo in podamo predloge.

Bolj kot zgoraj napisano nas (ne)preseneča odziv (bolje rečeno napad) s strani predsednika SPESS PV g. Simona Lamota s tem, ko je po Golobovi predstavitvi ukrepov pozval SDRES, da sprejmemo odgovornost zaradi oškodovanja delavcev in da zato tudi odgovarjamo. Namreč, predsednik SPESS PV g. Simon Lamot meni, da je osebno prepričan, da bi se 85% zaposlenih raje odločilo, da ostane stanje kakršno je bilo do zdaj. Glede na njegove predvolilne obljube kakor tudi pred kratkim izrečene izjave v medijih, da si sam osebno želi boljšega sodelovanja z vsemi socialnimi partnerji so njegovi odzivi na odločbo inšpektorata nerazumljiv. Od njega smo pričakovali, da bo skupaj z nami stopil v bran delavcu in zagovarjal pravico delava, da skupaj z nami ne bo dovolil, da Uprava grozi, kaj šele poseže v plače delavcev zaradi izdane odločbe inšpektorata za delo, a žal smo doživeli nasprotno. Kot kaže bodo novi ureditvi delovnega časa, ki bo v skladu z zakonodajo in mednarodnimi akti, bolj nasprotovali sindikati kot pa Uprava.

Najprej spomnimo – že leta 2015 smo prvič opozarjali na dotično diskriminacijo. Kasneje smo poleg Uprave pozivali tudi ostala delavska predstavništva (svet delavcev PV in HTZ in sindikat SPESS-PV), da skupaj pristopimo k reševanju težav, z željo po mirni in konstruktivni odpravi diskriminacije. Slednji so se odzvali z ignoranco do zakonodaje, katero delodajalci v EU že v veliki večini spoštujejo zaradi njenih pozitivnih učinkov na zdravje in produktivnost delavcev, predvsem pa sindikati in svet delavcev saj je to eden pomembnejših korakov, ki vodi do povečanja novih delovnih mest.

Prepričani smo, da delovni čas »kapija-kapija«, s pravilno organizacijo dela s pravim pristopom k le tej, ne bo zmanjšal učinka delovnega procesa in posledično povzročil 200. 000 ton manjšo proizvodnjo, kot to predvideva vodstvo podjetja. Ravno nasprotno! Predvsem s pravilno organizacijo in razporeditvijo dela nadzorno tehničnega osebja (nadzorniki), ki je (upoštevajoč rudarsko zakonodajo) najbolj diskriminirana skupina, ter upoštevaje zakonsko določen 8 urni efektivni delovni čas, bi bili vsi delavci le manj časa izpostavljeni škodljivemu okolju. S tem ne mislimo okolje na deloviščih, ampak duhamoren čas pred kletko v obe smeri.

Skratka, IO SDRES je za svoja dejanja odgovoren samo delavcem, predvsem pa svojim članom, se ne skrivamo za Upravo ter stojimo za svojimi odločitvami za katere menimo, da so v skladu z voljo večine, ne le članov, ampak vseh delavcev. V sled temu bomo v četrtek na seji IO dali na glasovanje sklep glede poziva oziroma zahteve, da Svet delavcev PV, kakor tudi svet delavcev HTZ, skličeta zbor delavcev glede delovnega časa »priprava na delo«, kjer bo lahko tudi IO SDRES predstavil svojo odgovornost in jo v skladu z voljo in zahtevami zaposlenih tudi izvršil. Ne smemo in ne bomo dovolili, da pod pretvezo Odločbe inšpektorata za delo Uprava upraviči že začrtan plan z znižanimi stroški dela, ki ga je že 2. februarja 2017 na predlog Uprave PV potrdil NS PV, vsekakor brez soglasja sindikata SDRES.

V kolikor Uprava PV sprejem enostransko odločitev glede plačila priprave na delo, pa bo vsekakor največ odvisno od nas  kameradi, če bo potrebno, ali se bomo odločili za dolgotrajen pravniški boj z začasno nižjimi plačami, ali pa bomo stopili pokončno skupaj kot eden – pokončen knap, da udarimo s pestjo in zahtevamo od Uprave konec obnašanja do delovne sile, kot do drugorazrednih državljane.

Predlog s strani uprave

Pozdravljeni!

Danes zjutraj vas je predsednik Uprave seznanil z Odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo (območna enota Celje – Velenje), ki sta jo prejeli družbi Premogovnik Velenje, d.d. in HTZ I.P., d.o.o. in se nanaša na določbo o t.i. efektivnem delovnem času.  Če citiramo del Odločbe: » v efektivni delovni čas delavca všteje tudi čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe kamor nedvoumno sodi tudi čas priprave na delo, čas preoblačenja v delovna oblačila, kopanja in podobno.«

Rok izvedbe Odločbe je takoj, delodajalec mora Inšpektoratu poročat v roku 8 dni, pritožba ne zadrži njene izvršitve.

Skladno z Odločbo se je pripravil že prvi predlog uvoza in izvoza iz jame, ki ga podajamo v nadaljevanju:

 

Predlog novega delovnega časa oz. voznega reda od 1.3.2017 dalje (kletka-kletka: 7ur 30minut);
IZMENA redni uvoz redni izvoz
Zjutraj 5.40- 6.00 13.10-13.30
Popoldan 14.00-14.20 21.30-21.50
Zvečer 21.30-21.50 5.00-5.20
 IZREDNI uvoz izvoz
Transport JLP, strojna in elektro montaža: 04.30 12.00
Praktično izobraževanje 6.00 13.00

 

Potrebno bo definirati še delovni čas za  glavne strelce, signaliste in strojnike  izvažalne naprave.

Novemu delovnemu času bo potrebno prilagoditi tudi avtobusne prevoze.

Prav tako je v predlogu zapisano, da pri izvedbi 7 ur 30 minut »kletka – kletka«, se delavcu prizna (in plača) še 30 minut delovnega časa za pripravo na delo (Premogovnik Velenje in OUTN (HTZ)). Za pripravo na delo uporabljamo izraz iz odločbe – torej čas preoblačenja v delovna oblačila, kopanja in podobno. Za dela na HTZ, ki spadajo v takšen rang, da je potrebno tuširanje po delu pa se priznava 15 minut delovnega časa za pripravo na delo. V času priprave na delo delavcu pripada osnovna plača po pogodbi z izmenskimi dodatki, brez morebitne uspešnosti in ostalih dodatkov.

Komentar SDRES na zgoraj napisano – v efektivni delovni čas se šteje ves čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu. Torej malica, preoblačenje v delovna oblačila, priprava na delo, odhod na delovišče, delo … ali bo Uprava za vsako delovno mesto v podjetju določala posebej akorde in dodatke za vse našteto? Ali nam lahko to storijo? Slednje vprašanje je najbolj pogosto. Odgovorite si na vprašanje, ali sme človek človeka ubiti, in dobili boste odgovor. Če imate v mislih samoobrambo, potem smo v tem položaju delavci.