Prenos dela dejavnosti PV-RGP

Spoštovani člani  SDRES.

Obveščamo vas, da smo na naš sindikat s strani Uprave premogovnika Velenje dobili obvestilo, da namerava Uprava PV prenesti del dejavnosti izdelave jamskih prostorov iz Premogovnika Velenje  na RGP in s tem tudi posledično prenesti del naših sodelavcev, ki so zaposleni na PV  na RGP. Prenos dejavnosti  želijo izvesti, ker želijo RGP omogočiti izvajanje celotne storitve izdelave jamskih prostorov. RGP naj bi prevzel izdelavo jamskih prostorov, ki so potrebni zaradi začasno povečanega obsega del.

Takšno ravnanje Uprave premogovnika Velenje ostro zavračamo in ne bomo dovolili, da se kaj takšnega zgodi v našem podjetju, saj bi s takšnim početjem odprli pot postopnega prenosa dela dejavnosti zunanjim izvajalcem, po drugi strani, pa imajo namen naše sodelavce odpuščati.

Skrb za našo dejavnost (pridobivanje premoga, izdelava jamski prog…itd) je še toliko večja ker Uprava PV v procesu poslovnega prestrukturiranja planira odprodajo družbe RGP, prav tako nam je pa  tudi znana zgodba z izvajanjem del v premogovniku z zunanjimi izvajalci preko RGP.

Ali želi nekdo s takšnim početjem počasi privatizirati  naš premogovnik?

Vse člane sindikata SDRES pozivamo, da se v primeru kakršnega koli poziva delodajalca na razgovor, obrnete najprej na sindikat, brez posvetovanja s sindikatom, pa nikakor ne podpisujte ničesar v zvezi z vašimi zaposlitvenimi pogodbami v kolikor to ni v vašem osebnem interesu.

Vsi člani SDRES, ki ste na spisku za spremembo delodajalca, boste o temu v kratkem obveščeni tudi osebno s strani vaših sindikalnih zaupnikov.

SREČNO!