Pravični prehod le s soglasjem delavcev, enostransko ne gre!

V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) smo se seznanili z Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki jo je ministrstvo za infrastrukturo poslalo v sprejem Vladi Republike Slovenije s ciljem, da se sprejme pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU.
Ogorčeni smo predvsem nad načinom, kako je strategija nastala.

EU napotuje, da se, kjer se zapirajo premogovniki, pogoji pravičnega prehoda določijo v okviru dogovora s socialnimi partnerji, ki sklenejo sporazum. Na žalost je ministrstvo za infrastrukturo ubralo drugo pot. Socialni dialog je sicer potekal, a iz strategije jasno izhaja, da je bila vloga ostalih deležnikov v dialogu le lepotna krinka za privid soglasnega odločanja.

Zato nas tudi ne preseneča, da je strategija načelen dokument, ki ne ponuja nobene oprijemljive rešitve, kako bo dejansko potekal pravični prehod. V Premogovniku Velenje in HTZ je zaposlenih 2000 delavcev, ki bodo ob zaprtju lahko ostali brez dela. Strategija pa zanje predvideva le zanašanje na lokalne gospodarske subjekte in spodbude za nove gospodarske subjekte. Tudi če odmislimo, da je take stavke mogoče prenesti v vsako okolje kjer se zapira katera koli dejavnost, nas zanima kako so si na ministrstvu te rešitve KONKRETNO zamislili. Ekonomsko socialni položaj in pravice iz kolektivne pogodbe vsakega knapa so zelo jasne, zato jih ne moremo zamenjati za načelna »zanašanja, spodbujanja, prilagajanja,« in podobne besede, ki ne ponujajo nobene oprijemljive rešitve.

V SDRES zato pozivamo Vlado RS in pristojna ministrstva, da se pri pripravi strategije najprej osredotoči na socialni dialog in dogovor (sporazum) z vsemi deležniki predvsem pa sindikati, saj so naša znanja in življenja preveč pomembna, da bi jih prepustili načelnim rešitvam, ki jih prenese zgolj papir.

V SDRES bomo vztrajali na socialnem dialogu in sklenitvi dogovora, saj je to preizkušena praksa, ki je v drugih državah EU že pokazala kot edina delujoča, če res želimo doseči »pravični prehod za vse deležnike predvsem knape«.

Vse ostalo so želje, na katere se ne more nihče zanesti.

SDRES

Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda


Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda – predlog za obravnavo