Poziv svetu delavcev PV in HTZ za sklic zbora delavcev

Spoštovani,

V podjetju prevladuje veliko nezaupanje do uprave PV, večje kot kdajkoli prej, ker so se informacije in obljube sedanje, kot tudi prejšnjih uprav, izkazale za prazne in zavajajoče. Zaposleni se na nas obračate z upravičenimi vprašanji, kaj sledi v naslednjih letih, ko je sedaj uprava prodala skoraj vso premoženje, kje je iz Dogovora 2016 obljubljen denar od dodatnih izkopanih količin premoga ter kakšna usoda čaka PV in hčerinska podjetja? Očitki so tudi, da ni pričakovanih potrebnih sprememb v organizaciji dela, kar v tem času skupina PV nujno potrebuje, saj se še vedno kadruje in prezaposluje na način, ki so ga izvajali tudi člani uprave v času predsedovanja dr. Medveda. Predvsem pa, kdaj se bodo razmere normalizirale za delavce iz prvih vrst procesa proizvodnje električne energije, če ne ob sedanji splošni gospodarski rasti?

Sam sindikat ne more odpraviti upravičene negotovosti in zaskrbljenosti med zaposlenimi, ker trenutno ni enostranskih posegov v socialno-ekonomski položaj delavcev (razen kršitve Dogovora 2016). Za ureditev razmer v podjetju in obljubljeno informiranje v zvezi s tem, bi morala poskrbeti predvsem uprava, zato smo poslali poziv predsednikoma sveta delavcev PV in HTZ, da v najkrajšem možnem času skličeta zbor delavcev in nanj povabijo predsednika uprave in direktorje družb v skupini PV, od katerih pričakujemo pojasnila na točke v pozivu (v prilogi), ki med drugimi najbolj vnašajo nemir med zaposlenimi.

SREČNO!