Poslanica / ob prazniku dela

April 2019

Poslanica / ob prazniku dela

Spoštovani, 

morda imamo nekateri občutek, da letos ni pravega razloga za praznovanje. Medtem, ko si nekateri lastniki in managerji polnijo žepe in podjetja, ki jih vodijo, spravljajo na rob propada, se delavci srečujemo z vprašanjem, kako dostojno preživeti. Zavedamo se, da kapital vztrajno poizkuša razvrednotiti simbol mednarodnega praznika dela in vrednost kolektivnih pogodb, kot je to v primeru položaja delavcev v premogovništvu.

Solidarnost in složnost je delavce pripeljala do uveljavitve osemurnega delovnika in osnovnih pravic iz dela, za katere so se pred sto in več leti borili naši predniki. Za nekatere so te pravice samoumevne. Pa niso. Za njih se je treba neprestano boriti. Vedno bodo obstajale aktualne zahteve delavcev po čim bolj varnem, humanem in dostojno plačanem delu. Naj ne bosta 1. in 2. maj le dela prosta dneva. Vrnimo prazniku dela njegov pomen!

Skupni boj za delavske pravic je edini način, da si izborimo človeku dostojne in poklicu primerne pravice. Da bi ohranili tradicijo in verodostojnost rudarskega poklica se moramo v dobi kapitalizma braniti z močnim reprezentativnim sindikatom.

V želji po tem, da 1. in 2. maj še naprej ostaneta simbol boja za delavske pravice, ki jih je treba spoštovati, vsem delavkam in delavcem iskreno čestitamo.

Srečno!