Podpisan aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije

Sindikat, ki se navzven kaže v velikem številu članov, je eden od načinov za učinkovito delovanje in zaščito delavskih pravic. SDRES je dokaz, da lahko le organizirani delavci z močnim in zdravim jedrom sestavljenim iz odgovornega članstva, tvorimo močno delavsko gibanje in v zelo kratkem času naredimo velike premike. Spomnimo, da smo delavci ustanovili delavski sindikat SDRES dne 7.2. 2015 in nato 29.9. 2015 pridobili od Ministrstva odločbo o reprezentativnosti za dejavnost rudarstva.Rudarska

Dne 30.10. 2015 smo podpisali ANEKS št.5 h Kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije s katerim smo postali nova pogodbena stranka na strani delavcev. Pravi boj za temeljne pravice, ki zagotavljajo omejen delovni čas, dostojno plačilo za delo in varne delovne razmere, se šele začenja. Nikoli ni bilo vprašanje delavcev, kaj ali kdo, temveč kako in koliko nas bo zahtevalo svoje/naše pravice iz pošteno opravljenega dela, ki ga opravljamo v vedno zahtevnejših delovnih pogojih.

Organizirani smo močnejši!

[embeddoc url=”https://sdres.si/wp-content/uploads/2015/10/aneks-št.-5-h-KPPS-podpisan-30.10.2015.pdf” download=”logged”]