Organizacija in sistemizacija v družbi Premogovnik Velenje d.o.o.

Organizacija in sistemizacija v družbi Premogovnik Velenje d.o.o.

Spoštovani sodelavci, sodelavke!

Prejeli smo predloge novih aktov glede reorganizacije in sistemizacije delovnih mest v družbi Premogovnik Velenje d.o.o., in sicer:Spomnimo, da se delodajalec ni prilagodil zakonskim spremembam delovnega časa, ki so nastale najmanj po letu 2003. Od takrat je v prekršku, ker v delovni čas ni všteval čas potreben za pripravo na delo, kar sta potrdila inšpektorat in ministrstvo za delo.

· Pravilnik o organizaciji družbe s prilogo Organizacijska shema,
· Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v družbi s prilogama Metodologija za oblikovanje sistematizacije in začetnih osnovnih plač ter katalog delovnih mest družbe,
· Opisni list delovnih mest,
· Organizacijske sheme z delovnimi mesti.

Ob tem smo prejeli tudi poziv poslovodstva PV za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za reprezentativnost našega sindikata, čeprav zakonodaja, ki ureja reprezentativnost sindikatov, tega ne predvideva.

Spomnimo, da se je podobno dogajalo tudi v letu 2017, ko se je izvajala reorganizacija in sprejemala nova sistemizacija delovnih mest v družbi HTZ Velenje, I.P. d.o.o. Takrat je poslovodstvo HTZ zahtevalo predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za reprezentativnost našega sindikata v HTZ, in sicer kot zaščitni ukrep proti našim  utemeljenim pripombam, ki smo jih podali na vse zgoraj navedene dokumente v družbi HTZ.

Takšno ravnanje kaže na nedopustno načrtno onemogočanje delovanja našega sindikata, da bi v miru sprejeli za delavce škodljive spremembe v obeh družbah, zaradi česar je nujno, da se vsi zaposleni upremo poskusom enostranskega določanja plač in drugih pravic iz delovnega razmerja v škodo delavcev.

Namera delodajalca je jasna!

Onemogočiti ali vsaj omejiti sindikat SDRES, ki naj se ukvarja sam s sabo (npr. z dokazovanjem reprezentativnosti), v tem času pa so na HTZ sprejeli pravilnik o začetnih osnovnih plačah, ki ga bo poslovodstvo HTZ v prihodnje lahko samo po mili volji spreminjalo brez kakršnekoli možnosti vplivanja delavcev in njihovih predstavnikov. HTZ je spor glede reprezentativnosti proti SDRES na sodišču prve stopnje že izgubil, vendar so se na sodbo pritožili, po našem mnenju zgolj zaradi kupovanja časa, da SDRES še niso dolžni formalno omogočiti normalnega delovanja, do kakršnega je reprezentativni sindikat v družbi upravičen.

Poslovodstvi HTZ in PV želita na vsak način ovirati in po možnosti onemogočiti SDRES, vplivati na članstvo v sindikatu in nas izločiti iz socialnega dialoga, saj smo jim z načelnim in nepopustljivim varstvom pravic delavcev trn v peti. Končni cilj tako ni samo onemogočiti SDRES, temveč znižati raven pravic delavcev, npr. z enostranskim določanjem plač, da jih bodo lahko po potrebi enostavno in brez vpliva sindikata znižali.

V SDRES smo se pripravljeni še naprej boriti za naše skupne pravice, številčnejše članstvo pa predstavlja tudi večjo moč v boju z nepopustljivim delodajalcem. Vsak pristop v naš sindikat je zato sporočilo delodajalcu, da si ne bomo pustili popolnega razvrednotenja našega poklica z enostranskim določanjem plač po njegovi volji. V kolikor uspe delodajalcu uresničiti to namero, potem nas bo to vrnilo 200 let nazaj in ne v HTZ ne v PV ne potrebujemo nobenega sindikata več, ker bodo plače in vse vaše pravice namesto v kolektivni pogodbi določene v pravilnikih na milosti in nemilost vsakokratnih poslovodstev obeh družb.

Sistemizacija dela ne more in ne sme določati vrednosti osnovne plače delovnega mesta, saj to ni stvar aktov delodajalca, ki jih mora slednji po zakonu pred sprejemom zgolj posredovati v mnenje svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku, ampak je to stvar kolektivne pogodbe v panogi in v družbi, katere vsebino izpogajata delodajalec in sindikat.

V kolikor torej delavci želimo, da bomo ohranili vpliv na višino naših plač, se moramo vsi skupaj odločno upreti namenom delodajalcev. V SDRES, ki je reprezentativen sindikat v obeh družbah in katerega moč in kredibilnost nam dajete naši člani, ne pristajamo, da se osnovne plače določajo v aktih in pravilnikih, ki jih lahko delodajalec enostransko sprejema in spreminja. Vendar namer delodajalca ne moremo zaustaviti brez vaše trdne podpore. Zato je čas za razmislek vseh zaposlenih, ali boste ostali nemi opazovalci v tem prelomnem trenutku, ki bo v prihodnje vplival tudi na vašo/našo socialno varnost, ali pa boste z včlanitvijo v SDRES podprli naša prizadevanja, da vsem delavcem zagotovimo pravično plačilo za pošteno opravljeno delo ter varno in zdravo delovno okolje.

Deli to objavo z ostalimi sodelavci.

SREČNO!