Odziv SDRES na Porevizijsko poročilo

Odziv sindikata SDRES na Porevizijsko poročilo popravljalnih ukrepov pri reviziji obvladovanja denarnih tokov skupne HSE zaradi investicije v blok 6 Računskega sodišča RS.

Poslanstvo Računskega sodišča je, da pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje.

Šele konec leta 2013 je Računsko sodišče (v nadaljevanju Rs) sprejelo strategijo delovanja za obdobje 2014-2020 in eden od ciljev je pravočasno zaznavati spremembe, identificirati nastala tveganja ter se nanje pravočasno odzivati.racunskos

Kljub takšnemu samo popravku, je Rs lahko svoje delo kvalitetno opravilo šele po velikem pritisku javnosti, saj so omejeni z zakoni, katere so v vladah pisali isti politiki kakor pri pisanju zakonov za upravljalce državnega premoženja AUKN/SOD/SDH. Slednji so tudi dobili zaušnico od RS, ker niso izvajali ustreznega nadzora, zato bo RS tudi zanje zahtevalo odškodninsko odgovornost. Na primerjavo, da je vrhovni državni revizor vitez brez meča, je predsednik RS v intervjuju za Delo dejal –  »… meč imamo spravljen za primer, če bi ga potrebovali. Naokrog z mečem ne hodimo. Ne bi pa rekel, da smo povsem nemočni. Naša moč mora biti postavljena v demokratični družbeni okvir. Z argumentacijo, ki jo uporabljamo, nam v
veliki večini primerov uspe doseči spremembe. In to je ključno. Če bi meč uporabljali, bi ga uporabljali zgolj zato, da bi bile spremembe hitrejše. Argumenti včasih ne zaležejo takoj. …Meč razumem kot orožje, ki skrajša pot
«. Konec citata. Ker je celotna slika precej jasna in nazorna se v SDRES-u sprašujemo kako je z ODGOVORNOSTJO? Kdaj, če sploh od koga, bodo terjali odgovornost? Zakaj se vsi ukvarjajo s posledicami, nihče pa se noče ali ne upa ukvarjati z izvorom težav.

Posledično temu je Rs dne 7.1. 2016 objavilo porevizisko poročilo popravljalnih ukrepov pri reviziji obvladovanja denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6. V porevizijskem postopku so pregledali odzivni poročili, ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov. Računsko sodišče je popravljalne ukrepe Slovenskega državnega holdinga in Holdinga Slovenske elektrarne ocenilo kot zadovoljivo.

Ugotavljajo, da je na podlagi podatkov iz dokumentacije, podatkov proizvajalcev opreme ter strokovnih služb družb TEŠ in HSE bila v NIP 6 ugotovljena predračunska vrednost investicije 1.428.457 tisoč evrov. Tako, kot vedno do sedaj, iz podobnih dokumentov lahko tudi iz tega poročila preberemo samo nekatera imena in priimke odgovornih oseb za izvedbo popravljalnih ukrepov, ki bodo lahko še naprej odgovornost valili drug na drugega. Potrebno je že enkrat v teh poročilih davkoplačevalcem javno spregovoriti tudi o nekdanjih članih nadzornih svetov, direktorjih, ministrih, sekretarjih, lobistih in nekdanjih politikih. Kdo, kje, in kdaj, ter na katerem položaju je sedel ali še sedi, zakaj se ne iščejo in javno ne razkrijejo te povezave?

No, pri toliko zavoženih milijonih pa tokrat, predvsem zaradi dela Računskega sodišča, čisto brez kazni vseeno ne bo šlo.

Vlada Republike Slovenije je namreč družbi TEŠ naložila plačilo kazni v znesku 100.000 evrov, kar je najvišji možni znesek kazni. Družba TEŠ je kazen plačala 30. 10. 2015. Ker je plačilo pogodbene kazni edina predvidena posledica kršitve pogodbe o ureditvi razmerij, je s plačilom kazni postopek glede kršitve zavez iz pogodbe zaključen. Toliko o odgovornosti vpletenih glede zavoženih milijonov a tudi v nadaljevanju te sage ne verjamemo, da bo kaj drugače zaradi dosedanje prakse. Namesto, da se odgovorne osebe ukvarjajo z izvorom težav, najdejo in razkrijejo krivce, preprečijo korupcijo in izčrpavanje naših podjetij ter iščejo kam so izginili naši milijoni, se očitno raje ukvarjajo s tem, kako najti »manjkajoče« milijone. Predvidevamo, da enako kakor 100.000€ kazni!

Največji del odgovora najdemo v tem poročilu na strani 18 – Racionalizacija stroškov dela (prenova sistema plač, znižanje osnovnih plač, znižanje števila dni dopusta, mehke metode zniževanja števila zaposlenih, uvedba mandatnih funkcij, sprememba podjetniške kolektivne pogodbe) v skupini HSE. Tako si vpleteni v nečedne posle predstavljajo ureditev zahtevnih razmer in tako nameravajo napolniti izropano vrečo. Tisti odgovorni, ki so zavozili več sto milijonov, naj bi kot pravne osebe plačali mizerne zneske (glede na škodo) in to iz TRR podjetja v katerem so, saj imajo zavarovano odgovornost. Delavci pa naj bi za nagrado za uspešno opravljeno delo (delo ob posebnih delovnih pogojih, opravljanja dela v dela prostih dni, odrekanja dela pošteno zasluženih plač in pokojnin), poplačali manjkajočo glavnico + obresti direktno iz svojih žepov.

V delavskem sindikatu SDRES ne bomo dovolili, da se delavcem zopet odvije, že večkrat viden in dobro znan, za družbo nepravičen scenarij. Delavci ne bomo več plačevali grehov in pohlepa politike, menedžerjev, nadzornikov in posameznikov!

Kakor smo veseli, da je končno eden od vitezov izvlekel meč, smo hkrati toliko bolj zaskrbljeni, saj izgleda, da je vitez zaslepljen s kapitalistično mreno. Če je njegovo poslanstvo, da bdi nad denarjem davkoplačevalcev, kje se potem skriva že od leta 2008?

Namreč, z oznako poročil z oceno zadovoljivo in upoštevajoč njihov moto, da bdijo nad potmi javnega denarja, v sindikatu delavcev SDRES smatramo, da je vitez stopil v bran peščici kraljevih slug in dvignil meč nad delavce. Zato Računskemu sodišču več (če sploh kdaj je) ne pripada naziv viteza.

Princese naj sanjajo o vitezih, knapi pa bomo znova primorani vzeti »šremerje« v roke in narediti red, da se bomo lahko znova brezskrbno posvetili svojemu pravemu delu in svojim bližnjim.