Obvestilo za javnost

OBVESTILO ZA JAVNOST

Obveščamo vas, da se je dne, 28.12.2017, izvršilni odbor SDRES preoblikoval v stavkovni odbor. Oblikovali smo tudi predlog stavkovnih zahtev, katere bomo najprej predstavili zaposlenim na zborih delavcev, ki bodo potekali 4.1.2018, in jih v končni obliki, le v primeru zadostne podpore zaposlenih, vročili poslovodstvu PV in direktorici HTZ.

Stopnjevanje, ki ob nadaljnji ignoranci poslovodstva, ali neupoštevanja sindikalnih zahtev ne izključuje niti stavke, oziroma umirjanje sindikalnih aktivnosti stavkovnega odbora, bo odvisno od želje poslovodstva po vzpostavitvi socialnega miru z oblikovanjem socialnega sporazuma, oziroma s pogajanji in izpolnjevanju zahtev, katere predlagamo predvsem kot sledeče:

– Takojšnje prenehanje “posiljevanja jame” in zagotavljanje varnejšega opravljanja dela z največjo stopnjo varnosti in humanosti pri izvajanju delovnega procesa, glede na možnosti varne  hitrosti izdelave jamskih prog in napredovanja odkopov znotraj zakonske omejitve delovnega časa, upoštevaje vsako prisotnost na delovnem mesu, ko je delavec na razpolago delodajalcu. 

–   Zahtevamo, da se premog obravnava kot je zapisano v Odloku o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, kot strateško pomemben energent za državo in njegovo skrbno in smotrno dolgoročno rabo v javno dobro, saj je zagotavljanje energije ključno za življenje ljudi (ogrevanje, svetloba) in delovanje gospodarstva.

 Zahtevamo, da se delavcem v skupini PV zagotovi socialna varnost, s ciljem ohranjanja delovnih mest v primeru nenadnega zmanjšanja proizvodnje, ali manjšega odvzema premoga in prehoda v nizkoogljično družbo, oziroma postopnega zapiranja Premogovnika Velenje.

–  Stalno zagotavljanje zaščitnih in delovnih sredstev.

 Odprava kršitev kolektivnih pogodb in delovnopravne zakonodaje glede obračuna  višine plač.

–  Dvig osnovnih plač.

Sedaj, ko so se zavese dvignile in lahko vidimo, da so se okoriščali posamezniki pod krinko delovnih mest v dolini in naraščajoče potrebe po električni energiji je več kot očitno, da so delavci potrebni le še za odplačevanje njihovih dolgov. Ob vsem pokradenem denarju pri gradnji B6, ter njegovih načrtovanih in nenačrtovanih ustavitvah, ki bodo glede na podnebne zaveze vedno bolj pogoste, ob odprtem vprašanju glede koncesije in številu blokov TEŠ, ki bodo delovali in tako vplivali na izkopane tone in temu posledično na obremenitev zaposlenih ter degradacijo okolja, so mnoga vprašanja ostala odprta. Če ne zdaj, kdaj potem presekati negotovo prihodnost zaposlenih v dejavnosti premogovništva, ki je postala nekakšno nujno zlo, ter presekati dosedanjo prakso zavajanja zaposlenih s strani poslovodstva, kot tudi javnosti s strani politikantov.

Zahtevamo le del tistega, kar so skozi zgodovino že, in še vedno, rudarji prispevamo naši družbi!

SREČNO!