Obvestilo članom v zvezi s plačilom morebitne odsotnosti z dela zaradi izolacije

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje je v nedeljo, 8. 3. 2020 pozvala vse zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje, ki so bili v neposrednem ali posrednem stiku s komerkoli iz Zdravstvenega doma Metlika ali z drugimi osebami, ki so bile v stiku z omenjenim zdravstvenim domom, da v ponedeljek 9. 3. 2020 NE PRIDEJO NA DELO. Prav tako so pozvali, naj doma ostanejo tudi vsi zaposleni, ki imajo povišano temperaturo ali kakršnekoli druge morebitne simptome okužbe s koronavirusom. Nadalje so predlagali, da naj gredo v obeh primerih zaposleni na odvzem brisa v Zdravstveni dom Velenje ali na druge kontrolne točke.

V zvezi z zgoraj navedenim pojasnjujemo, da se lahko zaposleni, ki so zdravi, ne glede na to, ali prihajajo z območij s povečano pojavnostjo okužb z novim koronavirusom, normalno vključujejo v delovni proces, saj nimajo pravice do začasne odsotnosti z dela (bolniškega staleža), v kolikor jim te izrecno ne odobri pooblaščeni zdravnik. V kolikor pa delodajalec želi oziroma od delavca zahteva, da ostane doma ne glede na upravičenost do začasne odsotnosti z dela v skladu s pravili zdravstvenega zavarovanja, je dolžan delavcu plačati nadomestilo plače, kot če bi delal (v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti), ker ne dela zaradi razloga na strani delodajalca.

Opozorili bi, da pravico do odsotnosti z dela zaradi izolacije lahko odredi le pooblaščeni (v tem primeru osebni) zdravnik in le v tem primeru imajo zaposleni pravico do začasne zadržanosti od dela. Bolniški list torej izda osebni zdravnik, pri čemer se kot razlog določi izolacija. V takšnem primeru delavcu (zavarovancu) pripada nadomestilo plače, in sicer v prvih 90 dneh v višini 90 % od osnove, nato pa v višini 100 % od osnove, pri čemer to nadomestilo že od prvega dne krije ZZZS. V preostalih primerih bolezni, ko ne gre za izolacijo, imajo zavarovanci pravico do nadomestila plače zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni, prvih 90 dni v višini 80%, nato pa v višini 90 % od osnove.


SREČNO!
Asmir Bećarević