Obvestilo – Ko delavec že zdaj izgubi pokojnino, na stara leta izgubi dostojanstvo!

Obveščamo vas, da smo se včeraj, 12. 12. 2016, ob 09.00 uri, v prostorih SDE- Slovenije, sestali predstavniki sindikatov, ker nam ni vseeno, kaj bo z delavci iz dejavnosti javne varnosti in premogovništva-energetike, ki so vključeni v ODPZ.

Prisotni na sestanku so bili:

Zoran Petrovič in Kristjan Mlekuš iz Sindikata policistov Slovenije, Alen Pečarič, Policijski sindikat Slovenije, Anton Lisec, Sindikat Rudnika Trbovlje Hrastnik-Sindikat dejavnosti energetike,
Peter Bršek in Simon Lamot, Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije in Asmir Bećarević, Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije.

Navzoči predstavniki sindikatov smo soglasno odločni, da se bomo z vsemi sredstvi uprli odločitvam Vlade RS in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki z enostransko in škodljivo odločitvijo postavljajo pod vprašanje prihodnost našega skupnega poklicnega upokojevanja, predvsem pa upokojevanje mlajših sodelavcev. Ne samo znižanje prispevne stopnje na 8%, zavarovati je potrebno tudi delovna mesta, ki jih želijo (enostransko) neupravičeno razvrednotiti, nekatera celo črtati s seznama delovnih mest, na katerih so zavarovanci upravičeni do vključitve v poklicno zavarovanje.

Ker želimo enoten, usklajen in odločen nastop sindikalne strani, vas obveščamo, da smo s tem namenom dogovorili sestanek v širši sestavi, ki bo v ponedeljek, 19. 12. 2016, ob 10.00 uri, v prostorih SDE-Slovenije. Vabljeni ste vsi predstavniki delavcev, ki so vključeni v Poklicno zavarovanje.

Kljub nasprotovanju sindikalnih central in stroke je ministrica Ministrstva za delo podpisala za našo bodočnost poguben dokument. Policisti in rudarji, ki opravljajmo nevarno, zahtevno in težko, slednji tudi zdravju škodljivo delo, bomo enotno in odločno branili naše pokojnine… in ko rečem “naše” pokojnine, mislimo predvsem na tiste, ki bi bili pri tem najbolj oškodovani – na naše mlade sodelavce.

Ko delavec že zdaj izgubi pokojnino, na stara leta izgubi dostojanstvo. Se bomo takrat, brez pokojnine in dostojanstva, spraševali, kako bomo (pre)živeli? V izogib slednjemu pričakujemo vašo in širšo podporo sodelavcev.

Srečno!