Obvestilo glede izpisa iz sindikata (spess)

V zadnjem času je bilo veliko nejasnosti glede izstopa iz sindikata (SPESS) in plačevanja članarine zaradi BVP (samopomoči). V sindikatu SPESS so mnenja, da mora član sindikata najprej odplačati BVP-samopomoč, šele nato lahko izstopi iz sindikata SPESS. Tako stališče je napačno in protiustavno!

KopijaodOBVESTILO-BVPA4-A5-page-001Po ustavi je včlanjevanje v sindikat prostovoljno, to pa smiselno pomeni, da je tudi izpisovanje iz sindikata prostovoljno. To pomeni, da delavca ne more nihče in na noben način zavezati, da mora biti član določenega sindikata, če tega delavec ne želi. Vsak član sindikata lahko iz sindikata izstopi kadar koli.