Novice sindikata SDRES-PV November

Spoštovani člani in sodelavci v skupini PV

 

POGAJANJA ZA KOLEKTIVNO POGODBO PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE (KPPS)

Kot že veste so se pričela pogajanja za KPPS in v četrtek 5.11. je bila 3. seja na kateri je bil prvič prisoten na pogajanjih tudi sindikat delavcev SDRES. Da bi se lahko uspešno pogajali glede plače zaposlenih, delovnega urnika, izobraževanja in usposabljanja, varnosti in zdravja pri delu ter pravic do sodelovanja pri vprašanjih, ki zadevajo delovno mesto ali podjetje, smo se na pobudo članov pogajalcev iz SDRESa, v pogajalski skupini odločili, da sejo prekinemo ter v času 14 dni sprejmemo nov Poslovnik o pogajanjih za spremembe in dopolnitve KPPS s katerim bomo delavci, predvsem člani delavskega sindikata, tudi imeli besedo pri določanju delovnih standardov, ki presegajo zakonodajo/zakon o delovnih razmerjih ter delavcem zagotavljajo ugodnejše pogoje. Nesprejemljiv je bil tudi prej sprejet način obveščanja  zaposlenih o poteku pogajanj. O samem poteku pogajanj bomo člane sindikata delavcev vselej sproti obveščali.

Kmalu se bo jasno pokazalo ali si na pogajalski strani delodajalcev (kar v našem primeru so dejansko delodajalci) želijo KPPS v kateri bi se upoštevale posebnosti v dejavnosti ali je njihov namen le zniževanje pravic delavk in delavcev zaposlenih v naši dejavnosti.

Kolektivne pogodbe so pravni dokument zasebnega in dogovornega usklajevanja razmerij med delavci in delodajalci, značilen za sodobno Evropo vendar s častitljivo tradicijo.

S skupnimi močmi lahko poskrbimo, da tradicija ostane časti vredna!


SOCIALNI SPORAZUM 2016

Predsednik uprave mag. Golob je sklical sestanek glede Socialnega sporazuma za leto 2016, ki je bil v petek 6.11. ob 07:30. uri, na katerega je povabil tudi SO SDRES. Kljub prizadevanjem predsednika SDRES-PV in predsednika uprave, slednjemu ni uspelo omogočiti udeležbe SO SDRES na sestanek zaradi nasprotovanja njemu podrejenih. SO SDRES je tako kot vselej izven delovnega časa na isti dan ob 12:30. uri izvedel sejo na katero so prišli še mag. Makovšek, g.Lukner in mag. Lajlar. Slednji nam je predstavil način izdelave Elaborata o zalogah lignita in sam Elaborat ter razloge za trenutno oteženo izkopavanje lignita. Po njegovih besedah je zalog lignita dovolj za obratovalno dobo B6 TEŠ.

Makovšek se je potrudil in nas želel prepričati, da so bili vseskozi upoštevani vsi ukrepi iz varstva in zdravja pri delu ter vsi zakoni iz Zakona o rudarstvu. Na večino naših/vaših predlogov za izboljšanje pogojev in delovnih razmer v jami je prisluhnil in obljubil konkretne ukrepe. Na očitke postavljanja stroškov dela in proizvodnje pred zdravje in življenja zaposlenih, kršitve zakonov, predpisov in pravilnikov pa je odgovarjal z »na to vam bo odgovorila inšpektorica«.

Lukner je po poročilu o poslovanju skupine PV predstavil načrte/pričakovanja za leta 2016, 2017, in 2018. Po njegovih besedah je za nami uspešna dokapitalizacija in pred nami, v letu 2018, pozitivno poslovanje PV. Takrat naj bi zaposlenim, edinim neizplačanim upnikom, povrnili dolg iz let 2012/13. Za doseganje pozitivnega poslovanja pa ugotavlja zmotne izračune, da bo upokojevanje dovolj prispevalo k zmanjševanju stroškov dela. Navaja razlog za to – ker za upokojenci nastopijo novi delavci v delovno razmerje z enakimi pravicami kakršne so imeli njihovi predhodniki.

Za ta teden v petek je napovedal tudi usklajevanja med upravo in socialnimi partnerji, za naslednji teden pa skupni zbor delavcev. Ne vidi ravno veliko možnosti za dogovor, kakršnega bi si uprava želela.

                                                                                                Končno, da vsaj nekdo iz uprave nekaj vidi prav…

Stališče sindikata delavcev je sledeče;

  1. Ne pristajamo na poseganje v plače in dopust, katerih izhodišča so iz kolektivnih pogodb,
  2. Delodajalec naj poskrbi, da se bodo uskladila plačilna sorazmerja v skupini HSE,
  3. Delodajalec naj poravna dolgove do delavcev zaposlenih v skupini Premogovnik Velenje,
  4. Delodajalec naj v sodelovanju s socialnimi partnerji izvede obljubljeno sistematizacijo delovnih mest,
  5. Od delodajalca zahtevamo, da podpiše tripartitni dogovor s HSE in TEŠ, da bo  Termoelektrarni Šoštanj premog dobavljal izključno Premogovnik Velenje,
  6. Delodajalec naj izdela bilanca o potrebnem številu zaposlenih v skupini PV do leta 2054; bilanca naj predvidi, kaj storiti v primeru odstopanj zaradi nihanj pri proizvodnji električne energije iz fosilnih goriv, JE, OVE, SPTE in naravnih nesreč,
  7. Delodajalec naj poskrbi, da bo pridobil subvencijo za sofinanciranje upravičenih stroškov izbranega proizvajalca električne energije (TEŠ), ki bo v določenem obsegu prevzela obveznost uporabe domačega vira primarne energije za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo,
  8. Menimo, da podjetje lahko privarčuje glavnino pri izbiri izvajalcev ter podizvajalcev.

Strošek materiala je preplačan glede na njegovo vrednost. Privarčujemo lahko z bolj  racionalnimi nakupi opreme  ter pri opremi, ki se kupuje in nabavlja z ekskluzivnimi  pogodbami in mimo javnih naročanj. Potem  pa se dostikrat  tudi ne potrebuje ali pa se preproda. Vsi v podjetju vemo, da nam lastnik skupine PV in delodajalec (družba PV)  samo jemlje pravice in je delavec vedno manj vreden.  Delavci so poudarjeni  kot strošek dela, čeprav smo zaposleni v podjetjih tisti, ki dajejo družbi (skupini Premogovnik Velenje) dodano vrednost.

Delodajalec  se prav tako ne zaveda, da smo delavci preobremenjeni z obsegom dela. Pokazatelj tega je nadurno delo. Le to je postalo stalnica za doseganje letnega plana. S povečanim obsegom dela je (bi bilo) potrebno zaposliti tudi ustrezno dodatno število delavcev. Tako pa se namesto zaposlovanja opravljajo »rdeče dnine« že več kot leto dni. Omenja se tudi veliko število bolniških odsotnosti. Jasno je, da so prej našteti dejavniki glavni vzrok le teh.

Do konca leta nas čaka ogromno dela. Zavedamo se, da naše delo ne bo lahko. Vemo pa, da ga bomo z vašo podporo lažje dosegli.


 

ODGOVOR NA NOVICE PV

Vodstvo Premogovnika Velenje pravi, da NE ogroža življenj rudarjev.

 Sindikat SDRES-PV odgovarja; varnost v jami in življenja rudarjev ogrožajo napačne odločitve, nesposobnost/neizkušenost in neupoštevanje Pravilnika, ki izhaja iz Zakona o rudarstvu, s strani večine vodstvenih delavcev Premogovnika Velenje.

Dejstvo, da vodstvo premogovnika Velenje ni pozvalo sindikata SDRES-PV, da se opredeli in izjasni do članka v Slovenskih  novicah in nevarnih dogodkov v jami, tako kot je pozvalo in dopustilo svetu delavcev PV in  SPESS-PV, jasno kaže na zelo dobro kooperativno sodelovanje uprave in omenjenih socialnih partnerjev, katerih aktivni člani so hkrati v veliki večini naši nadrejeni. Upravičeno smo zaskrbljeni, da takšno sodelovanje uprave in omenjenih socialnih partnerjev med drugim vodi tudi v ponovno zmanjšanje pravic iz delovnega razmerja.

Članek v Slovenskih novicah ni pisal sindikat SDRES-PV, ampak novinar, katerega je v očeh javnosti želel narediti senzacionalnega. Kaj pa, če je to le drugačen pogled nekoga, ki je vajen samo pisarniškega dela? Tudi vodstveni kader v PV večino delovnega časa preživi v pisarnah, zato jim lahko upravičeno očitamo, ob upoštevanju njihovega načina komunikacije z delavci, ki je na samem dnu, da že nekaj časa nimajo pravega stika z kvalitetnim in predvsem varnim načinom rudarjenja.

Opomniti želimo, da sindikat SDRES-PV nima vpliva na novinarjevo izražanje in pisanje, tako kot ga želi imeti uprava PV do javnega nastopanja in izražanja sindikata SDRES-PV.

O nevarnih dogodkih, ki so se te dni dogajali v jami ne bomo tukaj izgubljali preveč besed, saj smo v  dopisih in razgovorih z upravo, ki smo jih poslali tudi članom SDRES povedali svoja stališča in mnenja.

Zaposleni, ki svoje delo opravljajo v jami in so bili priča tem dogodkom, najbolje vedo kaj se je v danem  trenutku dogajalo v jami. Prav tako vsi zaposleni vemo, kaj se je dogajalo v jami po nevarnih dogodkih in kaj se dogaja trenutno v jami.

V sindikatu SDRES se zavedamo varnosti in zdravja na delovnem mestu, zato bomo temu namenili dosti več časa in pozornosti, saj je to za zaposlene izjemnega pomena. Ob pomoči slednjih in z zastavljenimi cilji si bomo močno prizadevali zmanjšati tveganja na delovnem mestu ter okrepiti zavezo varnosti in zdravju pri delu v našem podjetju. To, da vodstvo venomer zagovarja svoje odločitve z ugotovitvami inšpekcije je razumljivo, ker je to njihov že zelo dobro, skozi desetletja utečen način prikrivanja napak. Vemo, da papir prenese vse. Poleg propagande uprave je to razlog več, zakaj rudarski poklic v očeh javnosti izgublja svojo čast in zgled med širšim prebivalstvom Slovenije in razlog zakaj smo v zadnjih letih izgubili toliko pravic, ki so jih naši predniki krvavo izborili.​


OBVESTILO

Kot smo že obvestili zaradi zelo velikega zanimanja, vljudno vabimo vse zaposlene izven delovnega časa, da se udeležite srečanja, ki bo namenjeno predstavitvi sprememb novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Sprememba glede kraja in časa srečanja je, na predlog uprave, zaradi lažjega usklajevanja.

Srečanje bo potekalo v prostorih Premogovnika Velenje v Zeleni dvorani, Partizanska 78, Velenje, v petek 13. novembra 2015 ob 10:00. in ob 14:00. uri.

Srečanja se bo udeležil predsednik SZS-Alternativa Zdenko Lorber, ki je član pogajalske sindikalne skupine pri dopolnitvah in spremembah ZPIZ-2, ter bo z veseljem predstavil spremembe zakonodaje, in odgovoril na morebitna vprašanja o problematiki, s katero se srečujemo pri poklicnem upokojevanju.

Vabljeni ste tudi zaupniki in poverjeniki SPESS ter Svet delavcev PV in HTZ.

 

Vljudno vabljen!

 

 

SDRES-PV                                                                                                                                        SREČNO!