Novice sindikata SDRES-PV Junij

Junij – 2015


Sindikat SDRES-PV je Upravi PV dne 8. 6. 2015 poslal zahtevo, da nas najpozneje do 18. 6. 2015 pisno obvesti o dnevu in višini izplačila regresa za letni dopust, nagrad ob delovnih jubilejih delavcev in nagrade za 3. julij. Žal do danes od Uprave nismo dobili pisnega odgovora.

Tokrat Upravi Premogovnika Velenje javno sporočamo, da so sredstva regresa za letni dopust namenjena nadomestilu dela stroškov letnega oddiha delavcev. Pravica delavca do izplačila regresa za letni dopust je vezana na pravico do izrabe celotnega letnega dopusta. (Morda si uprava PV želi, da letos zaposleni ne bi koristili letnega dopusta?) Regres se v celoti izplača praviloma pri aprilski plači, vendar najkasneje do konca junija tekočega leta.

Vsi delavci skupine HSE razen delavcev v skupini PV so že prejeli regres za letni dopust. Po besedah predsednika uprave, naj bi regres izplačali 30. 6. 2015.

Kot posebne in tradicionalne oblike stimulacije se določijo linearna izplačila plač ob dnevu rudarjev in novem letu. V ta namen se lahko za vsako izplačilo posebej izplača 1% skupnih sredstev plač, ki so planirana za tekoče leto v podjetju. (Izdatki za strošek dela po planu za leto 2015 znašajo 49.515.888 EUR, kar pomeni, da bi nagrada za dan rudarjev lahko bila izplačana v višini 380 EUR.)

Do nagrade ob delovnih jubilejih so upravičeni vsi delavci, ki so oz. bodo v posameznem koledarskem letu izpolnili določeno delovno dobo. Podjetje mora na podlagi računovodskih standardov narediti rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, ki se prepoznavajo skupinsko kot sklad (UL RS št. 22/2007). Ker Uprava namerava prestaviti izplačilo jubilejnih nagrad, smatramo, da je izpraznila tudi sklad, ki je po zakonu namenjen za jubilejne nagrade.
V sindikatu SDRES-PV smo upravičeno zaskrbljeni zaradi dogajanja v skupini PV. Spomnimo, da je Uprava PV s socialnimi partnerji (SPESS in SD) v zagotovilo socialnega miru v podjetju januarja letos podpisala socialni sporazum. Stanje v podjetju pa je še naprej zelo zaskrbljujoče. Uprava še naprej krči stroške dela, in delavcem ne izplačuje celotnega jamskega dodatka. Zaposleni, ki opravljajo svoje delo v jami, delajo nadpovprečno število nadur, ni zagotovila, da bo regres izplačan pravočasno, prav tako želi Uprava PV prestaviti datum izplačila jubilejnih nagrad in nagrade za 3. julij. Delamo vedno več za manj denarja, pogoji za delo pa so iz dneva v dan težji. Najbolj zaskrbljujoč podatek pa je ta, da ni nobenega zagotovila, da bo na skupščini 9. 7. 2015 izvedena dokapitalizacija, za katero je bilo obljubljeno, da bo izvedena že v maju 2015. Zakaj ni bilo skupščine in dokapitalizacije v maju?

Vse skupaj kaže na spretno zavajanje in manipuliranje s strani Uprave PV. Tokrat lahko v sindikatu SDRES-PV upravičeno in utemeljeno trdimo, da Uprava PV ne dela v dobrobit vseh zaposlenih in ni kos trenutni situaciji v podjetju in energetiki. Naš produkt brez konkurence, ki ga vsi zaposleni v skupini PV spravimo na površje, očitno nima določene prave vrednosti. Kaj je vzrok, ne vemo.

V sindikatu SDRES-PV se sprašujemo, ali je Uprava PV za naš premog iztržila ceno, ki je očitno prenizka in ne pokrije stroškov dela, prenizka ravno zato, ker uprava PV skupaj s HTZ, PV Invest in RGP-jem plačuje zunanjim izvajalcem za material in storitve dosti več, kot so storitve in material vredni.
Zaradi zgoraj naštetega smo se v sindikatu SDRES-PV po tehtnem premisleku odločili formirati stavkovni odbor, ki bo v pripravljenosti in z budnimi očmi spremljal dogajanje v podjetju in energetiki. O naslednjih ukrepih stavkovnega odbora vas bomo sproti obveščali.


PRAVNI ŠTUC
Kako me delodajalec obvesti o nadurnem delu? Koliko nadur smem opraviti?
Ti dve vprašanji se pogosto pojavljata v zvezi z nadurnim delom. Zaradi potreb delovnega procesa, zlasti ob povečanju obsega dela, in v drugih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo, delodajalec delavcem odredi nadurno delo, delavci pa so to delo dolžni opraviti. Treba je vedeti, da je nadurno delo nekaj izjemnega in izrednega, zato Zakon o delovnih razmerjih natančno določa, kdaj se nadurno delo lahko odredi, na kakšen način ga nadrejeni delavec lahko odredi in kako dolgo lahko traja, torej koliko nadur lahko naredi posamezen delavec.
Kako delodajalec odredi nadurno delo?

Delodajalec mora nadurno delo delavcu odrediti pisno in praviloma pred začetkom dela. Delodajalec lahko o nadurnem delu delavca seznani tudi ustno pred začetkom dela, če tega ni mogel storiti pisno zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja dela. V takem primeru mora delodajalec naknadno delavcu vročiti tudi pisno odreditev, najkasneje do konca delovnega tedna.
Koliko nadur lahko opravi posamezen delavec?

Delavec sme opraviti največ 8 nadur na teden, 20 nadur na mesec in največ 170 nadur na leto. Delavec sme delati največ 10 ur na dan, kar pomeni, da mu delodajalec ob 8-urnem delavniku lahko odredi največ 2 uri nadurnega dela dnevno. Izjemoma se lahko zakonsko določeno najvišje število dnevnih, tedenskih in mesečnih nadur upošteva kot povprečje v nekem daljšem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od 6 mesecev.
Lahko nadurno delo obsega več kot 170 ur na leto?

Lahko, vendar največ 230 ur letno. Če je delavec med letom že opravil 170 nadur, mora delodajalec za vsako nadaljnje nadurno delo od delavca pridobiti pisno soglasje. Delavec, ki je med letom že opravil 170 nadur, lahko nadaljnje nadurno delo odkloni, delodajalec pa ga zaradi tega ne sme kaznovati.
Pravni svetovalec

Denis Bureković

 

SDRES-PV