Novice / Junij 2018

Junij 2018

NOVICE

Spoštovane sodelavke in kameradi!

Še enkrat, iskrena hvala za vso vašo podporo, trud in zaupanje. Kljub vsemu bomo torej še naprej branili in se trudili ustvariti boljšo prihodnost zaposlenih v našem podjetju. Zasejali smo seme delavskega upora, ki presega naše podjetje, kraj in regijo. Zagotavljam vam, da se bom z vsemi močmi trudil, da zaupanje upravičim. Za doseganje zastavljenih ciljev pa tudi jaz računam na vas ter apeliram na vse članice in člane, da s svojim aktivnim delom vsi poskušamo maksimalno prispevati h krepitvi dela našega sindikata.

Po izkazani zaupnici sem si osebno postavil nekaj ciljev, ki vodijo k izboljšanju dela sindikata, k njegovemu napredku, povečanju članstva in kar se mi zdi najpomembnejše – k celoviti ter še boljši statusni in pravni zaščiti članov SDRES, ki bodo lahko v vsakem trenutku računali na pomoč sindikata. Želim si, da me sproti seznanjate z morebitnimi težavami in vprašanji, ki jih imate na delovnem mestu, ter da vaše ideje in predlogi ne ostanejo samo v prijateljskem pogovoru s sodelavci ampak da mi jih predstavite. Skupaj lahko težave odpravimo, predloge pa realiziramo. Brez strahu in s pozitivnim pristopom stopimo korak naprej, da ohranimo tisto dobro in odpravimo tisto, kar se je pokazalo za slabo. Obenem pozivam vse naše sodelavce, da nas podprejo pri našem delu ter se nam pridružijo v SDRES. A ne zato, da postanemo le še številčnejši, temveč močnejši. Kakor se zavedajo sami delodajalci – sindikat je močan toliko, kolikor so močni njegovi člani. Sam predstavnik sindikata ne more storiti veliko. S skupnimi močmi, predvsem pa z vašo podporo, podporo močnih članov, se marsikaj da.

Glede na egotripe posameznikov (potreba po dokazovanju lastne vrednosti, pomembnosti, zlasti pred samim seboj), nabiranje takšnih ali drugačnih točk všečnosti, zavist, ljubosumje in metanje polen pod noge, je nesmiselno zanikati, da opozorilna stavka ni uspela!

S strani poslovodstva, kakor tudi ostalih socialnih partnerjev, je to bilo večkrat slišati, ker se je slednje udeležila »zgolj peščica« zaposlenih. Slišati je bilo, prešteli se bomo, prešteli smo se, uspeli smo! Slišati pa je tudi, da so zaposleni v Premogovniku in HTZ Velenje pokazali enotnost. Sprašujem se: Ali delamo v enakem podjetju, in ob istem času? Menim, da so razmere v našem podjetju skoraj identične razmeram v naši državi: Popolna delitev. Sprašujem se, komu je namen, da se preštevamo in delimo ter zakaj se sploh preštevati in deliti? Kje je ta enotnost, solidarnost, ki je še kako pomembna v naši usihajoči dejavnosti?

Ne smemo si delati utvar, da se v teh časih lahko prepustimo dremežu. Utrjujmo naše vrste, prispevajmo s svojim učenjem in trudom, z iskanjem predlogov in rešitev da se pripravimo za jutri. Za čas, ko se delavca ne ceni, ko argumenti za ceno dela ne zaležejo, bomo očitno morali delavci še bolj jasno in glasno povzdigniti glas… ter za dobrobit vseh nas in za prihodnost naših otrok, pošteno udariti po mizi. To lahko dosežemo edino dobro povezani, informirani in organizirani. Poslovodstvo na čelu z generalnim direktorjem mag. Ludvikom Golobom in določen vodilni kader, skupaj s podporo poslovodstva HSE, pripravljajo nove reze. Pripravljajo nov plačni sistem, nov pravilnik o napredovanju in nagrajevanju, novo sistemizacijo delovnih mest, zaradi česar pospešeno potekajo pogajanja za nove kolektivne pogodbe. Vse skupaj pa prinaša, v naše podjetje, večjo fleksibilnost (spremenljivost in nestalnost) pri delovnem času, delovnih mestih, odpuščanju in podobno… Novi predlogi oz. dokumenti, v kolikor ne bomo znali stopiti skupaj, znajo predvsem dolgoročno drastično poslabšati delavsko varnost in pravice, kar je ob vedno bolj ohlapni zakonodaji še zlasti pomembno. Žal pa nekatere predstavnike večjega sindikata ne skrbi, kaj se bo dogajalo v naši dejavnosti čez 5 let, kot je eden izmed njih dejal, s tem se bodo ukvarjali drugi.  Nobena stvar, ki se zgodi, ni samo dobra ali samo slaba. Preizkušnje s seboj nosijo spoznanja, ki nam pomagajo. Namera in dejanja pa so tisto, kar nas oblikuje. Ne slaboten namen, ampak surova odločitev, ne nezanesljiv cilj – ampak tista močna neutrudna volja, ki premaga težave in nevarnost. Verjamem, da zmoremo… in verjamem, da bomo!

Na koncu bom zaključil z besedami: To ni konec, to je šele začetek! Le dvomiti sami vase ne smemo. Še naprej bomo z delom nadaljevali in opozarjali na delavce v podjetju, ter terjali odgovornost tistih, ki se odgovornosti (spretno) izogibajo.

Asmir Bećarević

PRAVILNIKI IN NAVODILA

Zagotovo ste začutili, da je v zadnjem času zaznati povečano število sprememb raznih pravilnikov in navodil. Nič narobe, če jih imamo, saj neka pravila morajo biti. Argument poslovodstva je nekako pričakovan, da je potrebno stare pravilnike posodobiti. V SDRES nas bega dejstvo, da se v zadnjih letih represija nad delavci nadaljuje s takimi ali drugačnimi pravilniki in navodili na vseh področjih in v vedno večjem obsegu. S podobnimi pravilniki in navodili, ki so bili sprejeti v zadnjih letih vedno bolj omejujejo svobodo delavcev, vedno bolj vlivajo strah v delavce, skušajo delavce spraviti v vedno večje kontrolirane črede … saj v kolikor bo delavec kršil katerokoli od mnogih pravilnikov in navodil, bo imel lahko vedno večje težave pri ohranitvi zaposlitve. Z vsemi temi pravilniki in navodili pa med drugim tudi želijo povečati razloge za čim lažje odpuščanje delavcev. Sama statistika in narava človeka govori, da takšnih delavcev, ki bi izpolnjevali dobesedno vse te zahteve vseh teh pravilnikov in navodil je zelo malo. Z drugimi besedami je to sodobna kontrola in manipulacija družbe z represijo. To je naš kratek pogled na vse te pravilnike in navodila.

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST IN DVIG PRODUKTIVNOSTI NA PRIPRAVSKIH DELOVIŠČIH

Poslovodstvo PV v sodelovanju z novimi tehničnimi vodjami in podpornimi službami pripravlja novo sistemizacijo delovnih mest v Premogovniku Velenje ter določene ukrepe za povečanje produktivnosti, predvsem na pripravskih deloviščih. Namreč, vodstveni delavci vključno s poslovodstvom družbe menijo, da je na pripravskih deloviščih v zadnjih letih padla produktivnost za cca 20 do 25%. Padec slednje, oziroma zaostanki pri izdelavi jamskih prog – objektov in sanacijskih delih naj bi po njihovem strokovnem mnenju bil predvsem zaradi povečanega obsegu pretesarb. Menijo, da v kolikor ne bomo dvignili produktivnosti oziroma z enakim številom zaposlenih izdelali cca. 20 do 25 % več jamskih prog, kot so jih strokovnjaki narisali na papir, da se zna zgoditi, da ne bomo imeli pravočasno izdelanih odkopnih polj. Eden izmed načinov dviga produktivnosti pa naj bi bil tudi ta, da bo na pripravski številki delalo največ šest delavcev, kar po domače pomeni, da bi na številki manj delavcev moralo narediti enako kot doslej. Ali je v danih razmerah to sploh mogoče?
Prepričani smo, da so nova navodila za vgrajevanje jeklenega ločnega podporja prilagojena novi sistemizaciji delovnih mest. Namreč v novih navodilih piše…….«Vgrajevanje jeklenega ločnega podporja smejo opravljati in voditi kvalificirani kopači, kateri so seznanjeni z načinom dela in s temi navodili. Pomoč pri vgrajevanju jeklenega ločnega podporja in dostavo materiala potrebnega za izvajanje faze podgrajevanja lahko opravljajo drugi delavci. Kvalificirane kopače, ki vodijo vgrajevanje jeklenega ločnega podporja določi tehnični vodja obrata z mesečnim razporedom oz. nadzornik z dnevno razporeditvijo. Delovna skupina šteje dva do šest delavcev. Vodja delovne skupine, ki vgrajuje jekleno ločno podporje, ali njegov namestnik, sta odgovorna, da se dela pri vgrajevanju jeklenega ločnega podporja opravljajo po teh navodilih. Ostale delavce na delovišču sme vodja skupine razporediti na taka dela, katera ustrezajo njihovi kvalifikaciji, usposobljenosti, izurjenosti in trenutnemu stanju delovišča.«
Sodeč po navodilih lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo, da bodo na št. prilegani le dva do trije Kopači (KV) ostalo pa PK ali NK?
Kaj to pomeni? Z zmanjšanjem števila zaposlenih na pripravskih deloviščih, predvsem kvalificiranjih delavcev, bo tako delo RUDARJA razvrednoteno – tako po kvaliteti dela kot tudi pri plačilu. Omeniti je treba tudi moštva, ki opravljajo delo na odkopu in vzdržbi. Predvidevamo, da se bo tudi na odkopu zmanjšalo število zaposlenih z novo sistemizacijo delovnih mest predvsem pa, da bo omogočena dosti večja fleksibilnost. Kaj to pomeni za knape, ki delajo na čelu in vzdržbi? Nadzornik, poslovodja ali celo obratovodja bo lahko na podlagi novih pogodb o zaposlitvi delavcu (dnevno) odrejal delo na odkopu, pripravah, sanaciji in podobo (znotraj delovnega mesta Rudar). To, odrejanje dela, bo vsekakor veljalo tudi za delavce, ki delajo na prirpavah, sanaciji in pri vrtalcih.
Kamerati, še enkrat si preberite naše stavkovne zahteve, ki smo jih sicer umaknili z razpustitvijo stavkovnega odbora, predvsem pa si preberite prvo in četrto, za katero so nekateri menili, da to sploh ne morejo biti stavkovne zahteve. Ste se vprašali, kdo je to trdil? Nihče drug kot vodstvo podjetja in vodstveni delavci! So slednji pozabili, ali pa se zaradi določenih interesov in razlogov sprenevedajo, da posegamo v vedno globlje dele jame, da je jama vse bolj skoncentrirana na eno področje, da so pogoji dela vedno težji, da je ločno podporje dosti težje, da je vse več sidranja, da je prisotne vedno več vode, da so vse bolj pogosto prisotne višje koncentracije plinov….. in vse to se kaže tudi v deformiranih progah, ki jih je treba potem pretesariti. Kamerati, so vas vaši nadrejeni kdaj vprašali, kako ste se počutili, ko ste prišli po službi domov? Ste kdaj sami sebe vprašali, če in kakšni boste dočakali penzijo?

Kamerati, to sta bili dve izmed stavkovnih zahtev, ki so bile izključno v interesu delavcev ne pa lastnika – kapitala, ki mu je v interesu delavca čim bolj ožeti, ne glede na posledice. A očitali so nam, da se vmešavamo v stroko.

EFEKTIVNI DELOVNI ČAS

Veliko je bilo govora, pisanja, dezinformacij in zavajanja v zvezi efektivnega delovnega časa. Spomnimo, da je dne, 6. 2. 2017, inšpektorat RS za delo izdal odločbo, da morata PV in HTZ urediti EDČ za vse delavcev v skladu z zakonom. Torej, delodajalec za ureditev EDČ, v skladu z odločbo inšpektorata in zakonom, ne rabi sklepati nikakršnih dogovorov s sindikati. Iskanje določenih kompromisov s sindikati je po domače povedano »nategovanje« delavcev.

Kot smo že pisali, za SDRES so se pogajanja v okviru pogajanj v podjetju glede EDČ in regresa končala z dnem ukinitve stavkovnega odbora. Kot prej omenjeno je ureditev EDČ v pristojnosti delodajalca, katerega lahko uredi tudi sam s pravilnikom, na katerega pa lahko poda sindikat mnenje. Posebej pa moramo poudariti, da potekajo pogajanja glede kolektivnih pogodb na dveh ravneh (panožni in podjetniški/poenoteno besedilo v skupini HSE), kjer sodelujemo in smo s sindikati v družbah skupine HSE uskladili člen v zvezi EDČ, ki je v skladu z odločbo inšpektorata ter bolj ugoden, pregleden in enakopraven od predlaganega »dogovora«, ki ga je podalo poslovodstvo. Njihov zadnji predlog, ki se nanaša na vse zaposlene, predvsem pa na zaposlene v HTZ, je po mnenju naših odvetnikov v nasprotju z odločbo Inšpektorata saj je tudi diskriminatoren. Kot vedno tudi pri predlogu ureditve EDČ poslovodstvo deli delavce v več skupin: delavci ki se lahko umivajo v delovnem času; delavci ki se jim minute priznajo kot nadure, delavci, ki lahko ure le koristijo, delavci ki imajo drsni delovni čas, delavci ki se jim dodajo minute, delavci ki se jim delovni čas začne šteti ko vstopijo na avtobus in podobno. Zaradi naštetega smo znova in bolj podrobno ter kot edini (poleg poslovodstva) podali pisni predlog, ki je hkrati skladen tudi s predlogom vseh sindikatov (torej usklajen tudi s SPESS-om) v skupini HSE. Namreč, delovni čas vseh delavcev je, ne glede na to v katerem podjetju in na katerem delovnem mestu delavec dela, enako dolg (8 ur na dan, 40 ur na teden), o njegovi organizaciji pa odloča poslovodstvo. 
A kot vedno, bodo tudi tokratno zavlačevanje in neodgovornost poskušali zvaliti na SDRES, ker nismo podpisali »dogovora« v katerem ni dodane vrednosti za delavca. Odločba Inšpektorata je jasna, delodajalec mora urediti EDČ. Inšpektorat ni nikoli naložil delodajalcu, da mora podpisati kakršen koli dogovor s sindikatom v zvezi EDČ. Nadalje, delodajalec se ni želel zavezati, da bo zagotovil dodatna sredstva za izplačilo dodatka za umivanje v katerem želi skriti nadurno delo. Še posebej pa moramo izpostaviti, da smo se s poslovodstvom že na samem začetku dogovorili, da bomo pred podpisom kakršnegakoli dogovora le-tega posredovali v obravnavo oziroma potrditev inšpektoratu za delo. Poslovodstvo pa vse do danes ni pridobilo nikakršnega menja od inšpektorata, ali je predlagana ureditev EDČ v skladu z odločbo inšpektorata, kar, po domače povedano, pomeni, da nas tudi tokrat želijo peljati žejne čez vodo, ker so rok za realizacijo odločbe podaljšali do sodbe upravnega sodišča.

Sodelavci, se spomnite kako je bilo, ko je inšpektorat izdal odločbo v zvezi EDČ? Ko so nekateri govorili, da se nam bodo zaradi nove ureditve EDČ plače znižali za cca 100 € in bomo z ureditvijo EDČ spravili podjetje v stečaj ter podobno. In kdo je to govoril? Nekateri izmed tistih, ki se med, pred in po delu pripravijo in umivajo med delovnim časom, ki so odgovorni za stanje kakršno je trenutno v jami in podjetju, ki nikoli niso odgovarjali za napačne odločitve s katerimi se povzroča več sto tisoč evrov, morda celo nekaj milijonov eurov škode.

Skratka, delodajalec je imel več kot dovolj časa, da s pravilnikom o delovnem času, ki bo skladnen z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, uredi EDČ in organizira izmene upoštevajoč določila 142. člena ZDR-1 in 101. člena KPPV (še posebej njegovega 3. odstavka glede trajanja izmen), ter odločbo IRSD št: 06139–1704/2016 z dne 6.2.2017. Namreč v skladu z veljavnimi kolektivnimi pogodbami mora delodajalec znotraj določenih izmen od 6.00 do 14.00, 14.00 do 22.00 in 22.00 do 6.00 poleg samega dela v jami predvideti in razporediti tudi čas priprave na delo, čas preoblačenja v delovna oblačila, nameščanje varovalne opreme, prejemanja navodil za delo, čakanja na uvoz v jamo in izvoz iz jame, čas vožnje v jamo in iz jamo, umivanje in podobo, kar nedvoumno vse spada v čas, ko je delavec na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi(EDČ). Kot izhaja iz odločbe IRSD se štetje časa v efektivni delovni čas, ko je delavec na voljo delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz POZ, šteje kot delovni čas. Ta čas se šteje od vstopa delavcev v podjetje, torej je meja glavni vhod NOP (oziroma druga vstopna mesta v skladu s hišnim redom), kjer so nameščeni registratorji za evidentiranje prihodov in odhodov iz podjetja. Od tedaj dalje so zaposleni podvrženi pravilom in redu podjetja (kar je nenazadnje razvidno tudi iz novega hišnega reda, ki je bil sprejet 12. 4. 2018), torej so v celoti podvrženi delodajalcu in iz tega naslova se čas po vstopu v podjetje šteje v delovni čas, ki ga je potrebo tako tudi evidentirati, voditi in plačati.
In če bi ga poslovodstvo na čelu z generalnim direktorjem mag. Golobom tako tudi uredilo, bi zanj vse nadaljnje pritožbe/tožbe bile nepomembne.

Poračun plač iz naslova EDČ in polnega delovnega časa iz preteklih let bomo zagotovo vložili na sodišče.

NE ZAHTEVAMO NIČ VEČ IN NE PRISTAJAMO NA NIČ MANJ, KAR DOLOČENIM V PODJETJU ŽE PRIPADA… NORMALEN DELOVNI ČAS!NAJ ODGOVORNI PREVZAMEJO ODGOVORNOST ZA SVOJA DEJANJA TER SE NE SKRIVAJO ZA SINDIKATOM SDRES!

REGRES

Poslovodstvo je s predlogom želelo v regres prenesti del plače (deputat in del nagrade za dan rudarjev), da bi na ta način višino regresa približali ostalim družbam v skupini HSE. Ta predlog poslovodstva smo zavrnili. Direktor je povedal, da bo potemtakem regres v višini minimalne plače (cca 850 bruto) in da je glede na stanje v podjetju vprašanje, če bo regres sploh izplačan do konca junija (v zakonskem roku). Namreč po KPES znaša regres 70% povprečne plače v elektrogospodarstvu (cca 1900 EUR bruto). Morda pa je tudi KPES, v kateri je zapisano, da velja tudi za delodajalce, ki so bili ustanovljeni pred letom 2018 zaradi opravljanja drugih dejavnosti za potrebe dejavnosti proizvodnja elektrike v termoelektrarnah, povod da je želel direktor izplačati regres v višini 70% plače v premogovništvu, hkrati pa vzeti del plače »nadomestilo za ogrevanje« in del tradicionalne stimulacije za dan rudarjev in ob koncu leta. Žal tudi tokrat s poskusom izigravanja delavcev. Gleda na neuspelo stavko, ki jo je poslovodstvu uspelo zadušiti, in člena ki je zapisan v KPES, smo lahko direktorju le predlagali, da se z izplačilom regresa približamo ostalim delavcem v energetiki.

PLAČILO OPOZORILNE STAVKE

Kot je služba za odnose z javnostmi po preklicu opozorilne stavke seznanila zaposlene in širšo javnost, da bi bila stavka plačana, bi v njej moralo sodelovati vsaj 30 % vseh zaposlenih. Spomnimo pa, da je generalni direktor mag. Golob že pred stavko s ponavljajočimi se besedami prepričeval zaposlene, da je stavka nezakonita in da ne bo plačana. Glede na to, da se opozorilne stavke ni udeležilo vsaj 30% vseh zaposlenih, stavka ni bila plačana. V sled navedenega je zbor članov SDRES sprejel sklep, da bo vsem stavkajočim delavcem, ki to želijo, povrnil nadomestilo za dve uri stavke. Zato vse sodelavce, ki so se dne 17.4. udeležili opozorilne stavke pozivamo, da prinesejo plačilno list za mesec april, da lahko naredimo poračun.