Novice / December 2018

December 2018

NOVICE

Spoštovane članice in člani,
spoštovani sodelavci in sodelavke!

Pred nekaj meseci je SDRES javno opozoril na posledice manjšega izkopa in odvzema premoga. Naša opozorila so se žal izkazala za točna tudi, ko smo opozarjali kaj to prinaša zaposlenim v Premogovniku Velenje. O ukrepih, ki bi pomenili stabilizacijo in dolgoročno vzdržnost poslovanja Premogovnika Velenje, zaposleni vedno znova poslušamo že nekaj let.


»Dokler bodo določene družbe v energetiki poslovale z dobički in svojim zaposlenim izplačevale visoke plače ter si ob tem izplačevale milijonske dividende, se o zniževanju plač v premogovništvu ne bomo niti pogajali!«


Ne more nam biti vseeno za prihodnost našega premogovnika in poklica, ko se borimo z naravo, vedno bolj zahtevnimi ter težkimi pogoji dela v jami. Tudi če bi izvedli ukrepe, ki jih poslovodstva skupine Premogovnika Velenje napovedujejo, nimamo nobene garancije, da se bo s takšnimi ukrepi zagotovilo dolgoročno in vzdržno poslovanje. Vsi napovedani ukrepi pomenijo reševanje današnje krize in ne pomenijo, da bo rešen naš položaj jutri, pojutrišnjem. Ukrepi bi prizadeli neposredne proizvajalce, torej rudarje, brez katerih nebi bilo premoga, na katerih družbe v energetskem sistemu Slovenije gradijo zgodbo o uspehu in ustvarjajo presežke v dobičku.

Napovedani ukrepi pomenijo, da poslovodstva delujejo brez vizije kaj bo z nami v prihodnje, ne dajejo odgovora na vprašanje kaj bo z nami danes. Vse to so besede poslovodstva, ki tokrat priznava, da ne more zgotoviti kaj bo z nami jutri. To pomeni, da ni vizije, strategije, ki je pomembna za to, da se zagotovi pravica do naše socialne varnosti in varnosti naših družin. Izvajanje »gasilskih« ukrepov ni rešilo nobenega sistema. Rezi v plače, poklicne pokojnine in druge prejemke, slabšajo uspešnost poslovanja. Visoki stroški vzdrževanja dotrajane opreme so slabši kot investiranje v sodobno opremo, ki jo uporabljamo zato, da lahko sploh delamo. Naj vas ponovno spomnimo, da ima Premogovnik Velenje koncesijo za izkoriščanje premoga (lignita) samo do 21. 1. 2022 in da je naša prihodnost daleč od tega, da nam bi sama po sebi zagotavljala delo in preživetje.

Načrti o dvigu produktivnosti v letu 2019 so nerealni ob upoštevanju dejstva, da je kader v jami vedno starejši. Dodatne obremenitve bi lahko vplivale na dvig bolniških odsotnosti, poškodb pri delu in posledično število delovnih invalidov.


»Denar v energetiki je, in bo, vendar se na energetski sistem ne gleda kot na celoto. Kapitalist in direktor bo vedno strmel k svojemu udobnemu stolčku in bajnemu dobičku ter deloval tako, da bomo rudarji proizvajali izgubo ali delali za manj denarja, da si bodo potem lahko direktorji, trgovci z električno energijo in CO2 kuponi izplačevali dobre plače in bajne dobičke.«


SDRES od leta 2015 aktivno in konstruktivno sodeluje v pogajanjih, zato lahko trdimo, da poslovodstva PV in HTZ že dalj časa nimajo vizije za prihodnost, kaj šele načrta kriznega upravljanja, ki je v trenutnih razmerah nujno potreben. Poslovodstva niso imela namena modernizirati kolektivnih pogodb, uvesti modernega upravljanja s kadri, urediti pošteno plačilo zaposlenih glede na zahtevnost, nevarnost in obremenitve delavcev. Postopoma so uvajali načine kako enostransko brez sindikatov določati plače. V treh družbah so to uspeli narediti. Pri HTZ in Premogovniku Velenje so naleteli na naš upor. To so bile priprave na to, da bodo lahko z izgovorom o slabših poslovnih rezultatih po enostransko zniževali plače, poklicne pokojnine in druge prejemke. Prvi takšen korak je
poslovni načrt za leto 2019, ki ni bil usklajen s sindikatoma in svetom delavcev. Postavljeni smo pred izvršno dejstvo z nerealnimi načrti, ki jih glede na vsa dejstva ne bomo mogli speljati.
Sprejetje takšnega poslovnega načrta, namera po enostranski ureditvi določanja plač, pomeni povabilo v konflikt, ki ga v SDRES sprejmemo odgovorno. Zavedamo se, da je od našega in predvsem vašega odziva odvisna prihodnost vseh zaposlenih. O odpuščanju in zniževanju plač v premogovništvu se v SDRES s poslovodstvom ne bomo niti pogajali.
V tem trenutku je, zaradi sporazumov o podnebnih spremembah in sprejetem pariškem sporazumu, naš poklic v državah EU, po skoraj dvajsetih letih, ponovno na prelomnici. Vendar bomo tudi mi morali priznati in razčistiti stvari najprej pri sebi, pomesti pred svojim pragom, sicer si bomo sami skopali še globljo jamo. Zaradi napačnega kadrovanja poslovodstva se v Premogovniku Velenje povprečni plačni razred giblje med 32 in 33 (grupo). Po drugi strani je takšno kadrovanje povzročilo primanjkljaj strokovnega kadra kvalificiranih rudarjev, strojnikov in električarjev. Posledica je presežek nekvalificiranih delavcev rudarjev, ki delajo kot kvalificirani rudarji za plačo nekvalificiranih. Zaradi tako zgrešenega upravljanja podjetja, kljub nadurnemu delu ne dosegamo norm in ni »metrov«. Zato ne bomo dopustili, da se stroški dela, zaradi zgrešenih odločitev poslovodstev znižujejo počez in na plečih tistih, ki so steber celotnega proizvodnega procesa. Ne bomo pristali na odpuščanje delavcev, če to dopustimo, bodo zaposleni v premogovniku jutri brezposelni in v večini težko zaposljiv kader, ki se ga bo zaradi iztrošenega zdravja izogibal vsak delodajalec. Zato SDRES takšnim grožnjam ne bo nasedel.
Nekateri nam očitajo nerazumnost zahtev, ki vodi v zapiranje rudnika. Resnica je popolnoma nasprotna. Zavzemamo se, da se knapom zagotovi dolgoročna socialna varnost in zdravo delovno okolje. Ob pozornem branju zadnjih novic poslovodstva Premogovnika Velenje, je z napovedjo brezobzirnih dejanj že samo začelo s predčasnim zapiranjem premogovnika in odganjanjem novega kadra z navedbo, da je v premogovniku približno 200 zaposlenih preveč. Kje se bo dobilo nove kadre, predvsem kvalificirane rudarje, če jih na trgu preprosto povedano ni? Morda je vizija poslovodstva zaposlitve nekvalificiranih delavcev z 19. plačnim razredom (grupo), ki jih bodo izkoriščali za zahtevnejša dela. Je vizija poslovodstva uvoz poceni delovne sile, nižanje plač, zmanjševanje varnostne opreme, delovnih sredstev za osnovno in varno delo?


»Zanesljiva in neodvisna električna energija v Sloveniji brez HSE, HSE brez TEŠ in TEŠ brez Šaleškega lignita ne moreta obstajati.«


Ali še lahko zaupamo takšnem poslovodstvu, ki je zaposlenim še pred kratkim prikazovalo popolnoma drugačno stanje, ki mu danes, ko je znano realno stanje, ne zmore pogledati v obraz?

Smo knapi v Šaleški dolini, drugorazredni rudarji države, ravno zaradi TEŠ B6?

Kameradi, kaj pa naša prihodnost?


Ena od konkretnih rešitev, ki bi bistveno spremenila in trajno zagotovila stabilnost poslovanja in našo socialno varnost za jutri in prihodnje, je sprejetje posebnega zakona za Premogovnik Velenje in vse povezane družbe. Ker je premogovništvo dejavnost posebnega družbenega pomena, zanj mora poskrbeti tudi država. Takšna rešitev je bila sprejeta za ostale premogovnike v Sloveniji. To je prvi korak na poti, da se nam ne bo potrebno ukvarjati z vprašanjem kaj bo z nami jutri in to bo vneslo veliko miru v naša poklicna in zasebna življenja.

V naslednjem letu bomo predstavili tudi osnutek dokumenta Pravična tranzicija, ki so ga sindikati v posameznih državah, članicah EU uspešno dogovorili, z veliko pogajalsko močjo številnega članstva. V SDRES bomo le z vašo podporo, razumnim poslovodstvom in vlado dosegli, da bo takšen dokument več kot le osnutek.

Poslovodstvo je seznanilo zaposlene, da nadaljuje s »preventivnimi« ukrepi, ki naj bi v prihodnje zagotovili vzdržno poslovanje, obstoj in razvoj premogovništva v Šaleški dolini. Med ukrepi je predviden tudi ukrep trajnega znižanja stroškov dela za vsaj za 10 %. Iz napovedanih ukrepov lahko razberemo, da bo vsakič, ko ne bo dosežen poslovni načrt, poslovodstvo vsakokrat še dodatno zniževalo stroške dela. S takšnimi ukrepi bo zmanjševalo proizvodnjo in padli bomo v začaran krog vedno novih posegov v plače. Zato pa je poslovodstvo nekje že uvedlo enostransko določanje plač s pravilniki, omejilo reprezentativnost in na vsakem koraku onemogočalo SDRES.

Brez aktivnosti sindikata SDRES:

  • bi poslovodstvo v HTZ brez posebnega napora uveljavilo sistemizacijo,
  • bi do sedaj že bila izpeljana sistemizacija tudi na PV in
  • poslovodstvo ne bi pisalo zadnjih novic, ampak bi se ukrepi že izvajali.

Ker vse kar poslovodstvo počne, je že preverjena metoda postopnega in previdnega zniževanja stroškov dela na način, da se delavci nebi uprli znanega kot efekt »žabe v vreli vodi«, ki ne reagira na nevarnost dokler ni prepozno.

Če zapišemo po knapovsko: Najprej so v PV Invest opravili varnostno predvrtavanje, nato so v HTZ in RGP pričeli z izdelavo dostavne in odvozne proge. Sedaj morajo še v PV izdelati komoro, zmontirati čelo, da lahko začnejo rezati, a ne v steno kolna, ampak v žepe delavcev na podlagi nove sistemizacije delovnih mest. Delovna mesta v PV želijo ovrednotiti brez sindikata, tako kot so to storili v HTZ s sistemizacijo, in v Pravilniku o plačah, mimo kolektivnih pogodb in glasu delavcev. Zdaj vam bi moralo biti popolnoma razumljivo, zakaj SDRES tudi danes z vsemi sredstvi želijo onesposobiti in utišati, ki je bil in je v funkciji naprave (Dräger-ja) za pravočasno opozarjanje na nevarnosti prisotnih plinov.


»Veliko lažje je bilo pisati všečne PR floskule, ustrahovati delavce, razbiti stavko, diskreditirati SDRES in utišati sindikaliste kot se soočiti z realnim stanjem in odgovorno iskati rešitve. Ceno teh laži bodo plačali rudarji in delovni invalidi, ki opravljajo enega najtežjih poklicev. Cena laži TEŠ 6 ima tudi svojo višino. Če bi samo preplačila (ne celotno investicijo!) TEŠ 6 razdelili med vse zaposlene v skupini Premogovnik Velenje, bi vsak delavec na svoj transakcijski račun prejel cca 220.000,00 eur.«


Zato je cilj poslovodstva urediti plače mimo kolektivne pogodbe, da bodo lahko držali delavce sklonjenih glav v stalnem strahu po izgubi zaposlitve in nam dajali le toliko, da bomo lahko životarili.


SDRES, za boljši jutri!

Srečno!