Napoved opozorilne stavke

​Glede na to, da smo poizkusili že na vse možne načine, predvsem s socialnim dialogom, delodajalec pa nas kljub temu, namenoma ne upošteva, smo se odločili stopiti korak naprej, ker si le vsi skupaj lahko zagotovimo to, kar nam jemljejo in za kar smo prikrajšani.

Poleg prikrajšanja je pa ​​precej negotova naša prihodnost in je tudi zato zaskrbljujoča.

V sled navedenega in po pogovoru z zaposlenimi je dne 28. 3. 2018 stavkovni odbor SDRES sprejel sklep, da v delu organizacije PV in delu organizacije HTZ, napove dvourno opozorilno stavko, ki se bo izvedla 17. 4. 2018.

V družbi Premogovnik Velenje, d.o.o. se bo stavka izvedla v organizacijskih enotah:
–  Proizvodnja in priprave
– Jamska strojna služna in jamski transport
– Jamska elektro služba

V družbi HTZ Velenje, I.P., d.o.o,  se bo stavka izvedla v organizacijski enoti OUTN – Oskrba in urejanje transportnih naprav

Stavkali bomo v prostorih delodajalca, v prozivnici – NOP, dne 17. 04. 2018.

V dopoldanski izmeni se opozorilna stavke začne ob 5:40 uri in bo trajala do 7:40 ure.​ ​

V popoldanski izmeni se opozorilna stavke začne ob 13:40 uri in bo trajala do 15:40 ure.

V nočni izmeni se opozorilna stavke začne ob 21:40 uri in bo trajala do 23:40 ure.

Stavkovni odbor, bo v skladu z voljo delavcev v ostalih organizacijskih enotah v katerih stavka še ni napovedana, napovedal stavko najpozneje pet dni pred dnevom, določenim za njen začetek tako, da bo poslal sklep o začetku stavke v organizacijski enoti delodajalcu.

Stavkovni odbor je izločil nekaj stavkovnih zahtev. Razlog za slednje je, da smo v procesu pogajanj  (z opozorilom pred stavko) dosegli, da sta delodajalca že izplačala del plače iz naslova delovne uspešnosti; izboljšujejo se zadeve glede zaščitnih sredstev in delovne opreme; na področju plana kadrov se zadeve počasi izboljšujejo saj so in bodo delavci prejeli ustrezne, za dela ki jih dejansko​ ​opravljajo, pogodbe o zaposlitvi; sprostila se bodo napredovanja, itd… Prav tako smo pristali, da se o določenih stavkovnih zahtevah skupaj vsi socialni partnerji pogajamo v okvirju pogajanj za kolektivne pogodbe. Glede zahtev, ki se nanašajo na dolgove iz preteklosti, je utopično nadaljevati poganja v socialnem dialogu. Slednji je priročen inštrument zavlačevanja, izkoriščanja, brzdanja nezadovoljnih delavcev in ob upoštevanju zastaralnega roka za izogibanje izplačila dolgov, bomo zato pravico poiskali na sodišču. Glede na aktualne razmere v Skupini PV in energetiki pa stavkovni odbor meni, da je treba stopiti korak naprej in od odgovornih zahtevati določena pojasnila in zagotovitve​ – več o aktualnih razmerah​ v prihodnjih dneh.

Prav tako je treba zagotoviti enake pravice za vse​ ​delavce​,​ kot sta​ ​regres in delovni čas.

Srečno!
Stavkovni odbor