Letni načrt poslovanja in proizvodnje 2017 s pogledi do 2054

Letni načrt za leto 2017 še ni potrjen na Nadzornem svetu PV. Uprava je imela težave že pri pojasnjevanju letnega načrta za leto 2017 s pogledi do 2019, predvsem zaradi tega, ker ni znala pojasniti lastniku in NS kako to, da določene zadeve vidijo danes drugače, kot so jih videli v letu 2014-2015, ki so zapisane v NFPP. Naj uprava vsem zaposlenim hkrati predstavi letni načrt poslovanja in proizvodnje za leto 2017 s pogledi do 2054. Naj nam povedo kaj bo z nami po letu 2021, kako daleč smo s pridobivanjem koncesije, kakšne količine bomo odkopavali v prihodnjih letih, kdaj lahko pričakujemo združitev TEŠ in PV in zopet, kaj to pomeni za zaposlene na PV in HTZ? Ali bo Kolektivna pogodba premogovništva veljala tudi za HTZ v primeru, da pride do združitve PV in TEŠ, itd? Kaj je z RGP in PV INVEST?


Izhodišča za plan stroška dela za obdobje 2017 – 2019

s pogledi do leta 2054

Uprava PV je seznanila socialne partnerje, da je planiran strošek dela za leto 2017 v višini 45 mio eur. Verjetno so to samo izhodišča za pogajanja in če so, zakaj potem uprava povzroča nejevoljo med zaposlenimi s tako nizkimi številkami? Predvsem je zanimanje, ali bomo kaj privarčevali z reorganizacijo in sistemizacijo na strošku dela. Kot kaže ne! Določeni bodo še naprej nedotakljivi, delavec bi se pa moral odpovedati svojemu zaslužku, prostemu času, svojemu času z družino – življenju. Še bolj bi moral delavec vleči, delati nadure, sobote, nedelje in v prazničnem času, zato, da bi določena gospoda lahko še naprej živela na visoki nogi ter imela službo in ne delo, vse to na plečih delavk in delavcev.

Kaj »s pogledi do 2054«? Zelo pomembna je prihodnost! Tako, kot so ti isti zavajali javnost in politiko s količinami in ceno premoga, to počnejo še naprej….. tudi z nami, našimi plačami in našo prihodnostjo.

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *