Knapi ne pristajamo na zamrznjene plače ob vseh podražitvah ob služenju na našem delu

Pogajanja za tarifni del kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije

Knapi ne pristajamo na zamrznjene plače ob podražitvah, medtem ko na proizvodu našega dela trgovci in špekulanti služijo milijone

Izjava za javnost

V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) pred prvim pogajalskim srečanjem za tarifni del panožne kolektivne pogodbe pričakujemo, da bo ta sledil vsem podražitvam, ki smo jim priča v Sloveniji. Tudi energentov, katerih podražitve zaradi zamrznjenih plač občutimo prav delavci, ki proizvajamo energijo.

Današnja pogajanja za tarifni del, ki se bodo odvila ob 12. uri v prostorih Premogovnika Velenje, zato vidimo kot priložnost, da se ublažijo škodljive posledice zamrznjenih plač oziroma dogovora, ki ga je reprezentativni sindikat SPESS-PV podpisal s poslovodstvom Premogovnika Velenje. Po tem dogovoru se plače zaposlenih namreč ne usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov. Od leta 2019, ko je bil ta – nam nerazumljiv in za delavce škodljiv – dogovor podpisan, so se po naših ocenah plače knapov realno znižale za vsaj 15 odstotkov, če poleg inflacije upoštevamo tudi rast vseh življenjskih stroškov. Samo hrana in ogrevanje sta se v zadnjih mesecih podražila za najmanj 20 odstotkov.

Ne moremo pristati in ne bomo pristali na varčevanje na naš račun, da bomo v službi trgali hrbtenice in delali v treh izmenah skoraj vse dni v tednu, da bi Sloveniji zagotovili zanesljivo oskrbo z energijo, popoldan pa gledali v denarnice in varčevali pri osnovnih življenjskih potrebščinah, da si bomo energijo, ki jo proizvajamo, lahko sploh privoščili. Na drugi strani pa trgovci in špekulanti z našo energijo ter CO2 kuponi ustvarjajo milijonske dobičke.

Po drugi strani prebiramo, da je prav TEŠ v trenutnih zaostrenih razmerah ključen in zanesljiv vir energije, zato smo prepričani, da bodo na delodajalski strani priznali, da TEŠ ne deluje samostojno, temveč k tej stabilnosti prispevamo prav knapi s svojim delom. Današnja pogajanja bodo tako tudi priložnost, da se ustrezno prepozna in ovrednoti naše delo.

Glede na to, da zaposleni v skupini Premogovnik Velenje delamo v panogi, ki so ji – kot vse kaže – šteti dnevi, ne moremo pristati in tudi ne bomo pristali na to, da bomo po desetletjih premogovništva postopoma poslani na prag revščine, preden se nas odkriža. Za svoje delo ZAHTEVAMO ustrezno in dostojno plačilo. Denarja v energetiki je namreč dovolj, a njegova razporeditev ni v korist knapov.

Srečno!

IO SDRES,

zanj Asmir Bećarević

 

 PDF (Izjava za javnost 16032022_Pogajanja_L)
 DOCX (Izjava za javnost 16032022_Pogajanja_L)