Kdaj bo denar iz poslovne uspešnosti za leto 2016?

Je najbolj aktualno vprašanje, ki se postavlja delavskim predstavnikom v zadnjih dveh mesecih. Najprej bi bilo morda smiselno malce osvežiti spomin na dejanja SDRES-a iz preteklega leta.

Pred enim letom smo z opominom pred napovedjo stavke preprečili najhujše in sicer 7% znižanje plače. V nadaljevanju pogajanj v aprilu 2016 nismo podpisali Dogovora za leto 2016, zaradi razpolovljenega prispevka v PDPZ in stimulacije družbe, ki je bila pogojena s proizvodnjo in prodajo, nadalje zaradi nejasnih določil v zvezi z izplačilom nagrade za takrat predvidene morebitne izkopane dodatne količine premoga, ki so si jih v letošnjem letu pogajalci tudi različno razlagali, predvsem pa ker smo želeli, da dogovor podpiše tudi vodstvo HSE. Ironija je, da smo se že pred podpisom dogovora aprila lani pogajali in bi bil morda dogovor celo podpisan, ampak do tega na žalost ni prišlo zaradi volitev v sindikatu SPESS-PV, kar je predsednik uprave izkoristil in z novim vodstvom sindikata SPESS-PV in podpisal dogovor. Delodajalec, predvsem predsednik uprave PV in drugi podpisniki Dogovora za leto 2016, so podpisan dogovor hvalili celo leto, nato so se malce zopet pogajali(!?), sedaj pa se bodo morda tožili. Zakaj že? Kaj ni bil dogovor sprejet, podpisan in hvaljen s strani vseh podpisnikov? Podpisan dogovor za leto 2016 je tako dober, da se je predsednik uprave PV večkrat pohvalil z dosežki le-tega, saj je z dogovorom osebno dosegel to, da so ostala vodstva družb v skupini HSE izplačala vsem zaposlenim v skupni HSE regres v viši minimalne plače. Ali s takšnimi dogovori uvajamo novo prakso v kolektivnih pogajanjih in na takšen način posegamo eni drugim v kolektivne pogodbe? Morda pa Gospodarska zbornica za pogajalca leta imenuje Mag. Goloba.

Predsednik uprave je že od začetka januarja večkrat povedal, da izplačila iz poslovnega leta 2016 ne bo in da ni denarja oz. virov financiranja za ta namen. Upravičeno se sprašujemo, zakaj se je potem podpisal dogovor, če je predsednik uprave že vnaprej vedel, da denarja ne bo, oz. je načrtno z denarjem, ki je namenjenem delavcem, prikazal nerealno finančno sliko podjetja? Izkopane in prodane so bile dodatne količine premoga, iz česar izhajajo dodatni prihodki.

Ne glede na lansko celoletno dogajanje, pa bomo v SDRES-u vsakršno nadaljnjo aktivnost sindikata SPESS-PV v zvezi z izplačilom stimulacije za leto 2016 podprli. Tudi z zaostrovanjem sindikalnih aktivnosti, v kolikor bo to potrebno, čeprav ravno na njihovo izrecno željo ne sodelujemo pri pogovorih v zvezi z izplačilom stimulacije za leto 2016.

V sled zgoraj navedenega pa se postavlja pod vprašanje tudi, ali bo ob takšnem spoštovanju dogovorov sploh prišlo do izplačila dolga iz leta 2012 in 2013?

No, da nam ni nihče čisto nič ob koncu leta ponudil, ne drži. Vodstvo krovne družbe HSE je ponujalo enako nagrado za vse zaposlene v skupini HSE, a pod pogojem, da se sindikati z vodstvi družb istočasno dogovorijo glede zadev iz preteklih let, ki jih vodstva podrejenih družb dolguje iz pogodbe o zaposlitvi oziroma kolektivnih pogodb. A pogodbe bi se morale vse enako spoštovati, kajne g. Direktor? Februarja bo menda možnost, da ga osebno vprašamo.

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *