Dvig osnovnih plač in ubranjen deputat

Dvig osnovnih plač in ubranjen deputat
Knapi pravimo »ne, hvala« temu, da bi se za ogrevanje naših domov morali zanašati na humanitarne organizacije!

Izjava za javnost po podpisu aneksa h kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije

Pogajanja za tarifni del panožne kolektivne pogodbe dejavnosti premogovništva so se zaključila s podpisom aneksa št. 1 med energetsko zbornico kot predstavnikom delodajalca in obema reprezentativnima sindikatoma v panogi – SDRES in SPESS.  V SDRES smo ob doseženem na pogajanjih izpolnili našo zavezo članom in tudi širši javnosti z dvigom osnovnih plač, zlasti pa s tem, da nam je uspelo ubraniti nadomestilo za ogrevanje (deputat) in se s tem upreti težnjam, da se del nadomestila oz. mesečne plače prenese v neobdavčeni regres.

Dviga najnižjih osnovnih plač za 4,6 % zaposleni sicer ne bodo neposredno občutili na svojih plačah, predstavlja pa nastavek za usklajevanje knapovskih plač z rastjo cen. Nekaj, kar se je – po našem mnenju popolnoma nepotrebno – zamrznilo na ravni podjetja. Za dejanski dvig plač se bo treba dodatno izpogajati na ravni podjetniške kolektivne pogodbe Premogovnika Velenje, katere podpisnik ni SDRES in tako ne sodeluje.

Vse navedeno nas kljub doseženemu cilju ne more navdušiti, saj se nam zdi nesprejemljivo, da se moramo ob obljubah o pravičnem prehodu in izhodu iz premogovništva vedno znova pogajati zgolj za ohranitev naših že davno pridobljenih pravic. Nesprejemljivo je, da se moramo v času, ko se vse draži, za pogajalsko mizo pogajati o tistem, kar smo si v preteklosti že izborili.

Od nove vlade in resornih ministrstev zato pričakujemo, da bodo strategijo v t. i. zeleni prehod sprejeli v soglasju s socialnimi partnerji, kot je to učinkovita praksa povsod v EU. Prav tako pričakujemo, da bo nemudoma upoštevala vse okoliščine delovanja Premogovnika Velenje in – dokler se velenjski lignit še uporablja – upoštevala tudi realne stroške našega proizvoda. V času, ko nam TEŠ 6 zagotavlja energetsko samozadostnost in se vsi energenti okoli nas dražijo, ga velenjski knapi izkopavamo po zamrznjeni ceni, ki posledično vodi v varčevanje na naših plečih. Pričakujemo, da bo vodstvo podjetja povečalo prizadevanja pri novi vladi za razumevanje našega položaja in upoštevalo, da stroški proizvodnje lignita NE MOREJO biti nespremenjeni glede na naše naraščajoče življenjske stroške. Z varčevanjem na lignitu se dejansko varčuje na naših plačah, kar občutimo. Pričakujemo, da bo delodajalec tu naletel na posluh pri novi vladi.

Na žalost moramo ponovno poudariti tudi, da smo pri pogajanjih – kljub temu da so začetni obeti kazali, da bo tokrat drugače – na koncu največ energije porabili za usklajevanje med sindikatoma. Razumemo zadrego SPESS-PV ob tem, ko so leta 2019 podpisali za delavce škodljiv dogovor z delodajalcem, po katerem se naše plače ne usklajujejo z rastjo cen življenjskih stroškov in ostajajo zamrznjene. Razumemo zadrego sindikata, ki je delavce prikrajšal za najmanj 650 evrov na letni ravni (če gledamo tiste z najnižjimi plačami, pri kameradih v višjih plačnih razredih je prikrajšanje še višje). A rešitev iz te zadrege ne more in ne sme biti računovodski manever prenosa iz bruto postavke v neobdavčeno postavko, ki bi nenazadnje prinesel nekaj deset evrov, dolgoročno pa upad sredstev v pokojninske blagajne.

Deputat je delavska pravica, ki so si jo izborili naši predhodniki. Tedaj v obliki »kuolm karte« oziroma premoga za domače ogrevanje, ko se je na tak način še ogrevalo domovanja knapov. Kasneje je to postal dodatek, ki je sestavni del naše bruto plače. Da ne gre za neko kaprico ali privilegij preteklosti, pa lahko vidimo prav letos, ko so cene energentov poletele v nebo in iz Velike Britanije beremo novice, kako se morajo upokojeni knapi za ogrevanje lastnih domovanj zanašati na humanitarne organizacije.

V SDRES taki viziji prihodnosti lahko rečemo samo: »Ne, hvala!« SPESS-PV pa bo že kmalu lahko pokazal svojo sindikalno solidarnost na pogajanjih na podjetniški ravni, kjer mora dogovor o zamrznitvi plač, ki siromaši družine naših kameradov in razvrednoti naše delo, dokončno in naposled pasti. Ne na račun računovodskih manevrov, temveč po načelu »pošteno plačilo za pošteno opravljeno delo«.

Nezaslišano, nemoralno in popolnoma nedopustno se nam zdi, da se moramo knapi v zadnjih letih našega poklica boriti za najosnovnejše delavske pravice, kot je usklajevanje plač z rastjo življenjskih stroškov. Izkušnje iz tujine nas učijo, da so bili »pravični prehodi« pravični predvsem za zaslužkarje, precej manj pa za knape, ki se jih je z bonbončkom ali dvema poslalo na borzo dela ali pa na nižje plačana dela. Tega v Šaleški dolini ne smemo dopustiti. Prepričani smo, da se s tem strinja tudi celotna skupnost.

V SDRES smo pripravljeni sodelovati pri vsakem prizadevanju za izboljšanje položaja kameradov. Pogajanja na panožni ravni so pokazala, da se s sodelovanjem lahko doseže veliko, saj dvig plač ni bil nikoli pod vprašajem. NIKOLI pa ne bomo pristajali na parcialne rešitve, namenjene zgolj računovodskemu »friziranju bruta za isti neto.«

Vsem pa sporočamo: NE PRISTAJAMO na to, da bomo knapi končali na SOCIALNEM ROBU!

 

Srečno!

IO SDRES,

zanj Asmir Bećarević

Priloga:
Aneks št. 1 h KPPS podpisan 10. maj 2022