Dogajanja v zvezi z zmanjšanjem prispevne stopnje za ODPZ

Obveščamo javnost, da kljub jasno in glasno izraženem nasprotovanju delavcev proti ignoranci s strani ministrstva, le ta še naprej vztraja pri sprejetju škodljivih in diskriminatornih odločitvah, za delavce v najtežjih in najnevarnejših poklicih. Takšno vztrajanje pomeni nadaljevanje ignorance, ki je že vodilo do izključitve socialnega dialoga ter temu posledično do protestov. V nasprotju z neodzivom ministrice smo se sindikati, ki zastopamo delavce vključene v ODPZ, odzvali z obvestilom naslovljenim na ministrstvo, da bomo pričeli s stopnjevanjem sindikalnih aktivnosti, oziroma s sindikalnim bojem. Kdaj in na kakšen način, bo ministrica izvedela preko medijev.

Medtem pristojni še naprej vztrajajo z zavajajočimi informacijami. Izpostavljamo naslednje slabosti, ki pa so ključnega pomena za pravočasno in dostojno pokojnino.

 

V sled zgoraj naštetega, ne bomo dovolili, da se stalno išče razloge, kako čim več delovnih mest izbrisati iz seznama poklicnega zavarovanja, zato bomo zahtevali, da se preneha s to prakso in, da se zaposlenim, ki delajo na delovnih mestih, ki so težka in zdravju škodljiva oz. jih po določeni starosti ni moč zanesljivo opravljati, omogoči pravično in dostojno poklicno upokojitev. V okviru poklicnega pokojninskega zavarovanja bo potrebno urediti različne prispevne stopnje za različna delovna mesta (12/14, 12/15, 12/16, 12/17), se pravi delavcem, ki delajo polni delovni čas v jami najmanj pet mesecev dodane dobe, kot je bilo urejeno z benifikacijo.

Rezultati truda, ki smo ga skupaj vložili, že kažejo prve obrise. Ministrica za delo dr. Anja Kopač Mrak se je 31.01, 2017 odzvala na naše sindikalne aktivnosti tako, da nas je povabila na sestanek in sicer v ponedeljek, 6. 2. 2017, ob 13 uri. Prav tako se je na našo pobudo odzval Uroš Prikl, predsednik Odbora za delo, družino socialne zadeve in invalide tako, da nas vabi na sestanek, v petek 3. 2. 2017, bo 9 uri.

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *