Delovni čas

Ustrezno odmerjen delovni čas, odmor, počitek ipd. so kategorije s katerimi se delodajalci srečujejo, ko svoj poslovni model in s tem način dela zaposlenih prilagajajo tržnim zahtevam. Pri obravnavi kategorij kot so delovni čas, počitek, odmor, nadurno delo, nočno delo, krajši delovni čas ipd. mora delodajalec upoštevati določbe ZDR-1 in kolekivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca. V zvezi z razporeditvijo delovnega časa je smiselno, da se oblikuje pravilnik o delovnem času.

Delodajalec mora biti pri urejanju vprašanja delovnega časa dosleden, saj ima neustrezno odmerjen delovni čas za posledico njegovo prekrškovno odgovornost. V sled tega smo na upravo naslovili dopis, da do 30. 11. 2016 uredi delovni čas, ki se po sodni praksi smatra tudi diskriminatoren. Vse kaže, da bo IO SDRES primoran ostreje ukrepati, saj uprava PV na to problematiko še vedno ni ukrenila ničesar.