Podpora Samostalnom Sindikatu Poštanskih Radnika iz Srbije in vsem delavcem, ki se z blokado logističnega centra v Zemunu borijo za delavske pravice

Kolegom iz Srbije smo poslali podporo – en svet, en boj!

Podpora Samostalnom Sindikatu Poštanskih Radnika iz Srbije in vsem delavcem, ki se z blokado logističnega centra v Zemunu borijo za delavske pravice:
KO DELODAJALEC IGNORIRA, JE UPOR DELAVCEV DOLŽNOST!

Delavci smo tisti, ki podjetju dajemo na razpolago naše znanje, naš čas in naše roke. Delavci smo tisti, ki poznamo prakso, ki se znajdemo v različnih okoliščinah in jih tudi rešimo. Delavci smo tisti, ki soustvarjamo dobiček, delavci smo tisti, ki nam nikakor ni v interesu, da bi podjetje propadlo, saj smo od njega odvisni mi in naše družine. Naša doba v podjetju je lahko tudi do upokojitve, za razliko od ljudi na vodilnih položajih, ki so vezani na mandat. Zato je naša pripadnost podjetju bistveno višja od pripadnosti onih, ki pridejo in grejo, ki so na funkcijah le “začasno”, z omejenim “rokom uporabe”.
Želimo in delamo dobro, zato bi moralo biti samoumevno, da smo tudi primerno plačani. A vse preveč je menedžerjev, ki jim je delavec le nepotrebni strošek, le predmet, ki ga zavržeš in poiščeš drugega. Še posebej je mnogo takih menedžerjev med tistimi, ki jih nastavlja politika, zgolj z enim interesom: ustvariti mrežo svojih nameščencev za črpanje denarja, tudi ali predvsem iz žuljev delavcev.
Menedžerji, ki si zaslužijo ta naziv, niso politične lutke, ampak strokovnjaki, ki z delavci sodelujejo, kar pa očitno ni primer Pošte Srbije, kjer vršilka dolžnosti direktorice še vedno vztraja na položaju kljub že zaključenemu razpisu. Še več, ignorira socialni dialog kljub obljubi, da bo do 30. oktobra sindikate seznanila z možnostmi dviga plače in izboljšanja delovnih pogojev. Te zahteve so povsem razumne zaradi znižanja plač za 10 % in naraščajočih življenjskih stroškov, predvsem pa zaradi visokega dobička. Javno podjetje Pošta Srbije je ustanova, tako kot Pošta Slovenije, kjer zaradi narave dejavnosti ni potrebno masovno zaposlovanje za določen čas v nedogled – in tudi to zahtevajo delavci: da se prepove zaposlovanje novih delavcev za določen čas na sistemiziranih delovnih mestih in da se po dveh letih vse zaposli za nedoločen čas.
Upor je v takih razmerah edina možnost. Blokada logističnega centra v Zemunu je prava poteza, dozorela v delavski bazi, kjer o vsem odločajo delavke in delavci, ne pa od realnosti oddaljeni funkcionarji. Le direktna akcija na delovnem mestu, ki prizadene tok kapitala, lahko prisili odgovorne, da se sploh začnejo pogovarjati in upoštevati delavske zahteve.

Sindikat poštnih delavcev, Sindikat Žerjavistov Pomorskih Dejavnosti Luke Koper, Sindikat Delavcev Rudarstva in Energetike Slovenije, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) iz Zagreba in Center za družbeno raziskovanje (Cedra) zato v boju za delavske pravice podpiramo SAMOSTALNI SINDIKAT POŠTANSKIH RADNIKA in vse delavce, ki že drugi teden vztrajajo pri blokadi in napovedujejo stavko, ter sporočamo: vaš upor je legitimen ne glede na birokratske predpise, vaš upor je zgled za vse izkoriščane in ustrahovane, vaš upor je najbolj pristno dejanje delavske solidarnosti in pokončnosti! Z vami smo!