Živela prvi in drugi maj, živela svoboda govora!

CENZURA JE STAREJŠA OD SAMEGA TISKA

S to objavo želimo obvestiti javnost, da se v Družbah skupin Premogovnika Velenje izvaja cenzura oz. groba kršitev z ustavo zagotovljene pravice do svobode govora.

Premogovnik Velenje je v javnosti priznana družba na kateri naj bi posebno pozornost namenjali kreativnosti, inovativnosti, socialni ozaveščenosti, kritičnemu mišljenju in obveščanju tako zaposlenih kot širše javnosti. Prav zato je žalostno in presenetljivo, da ravno Premogovnik Velenje oz. vodja službe za odnose z javnostmi cenzurira objavo samo našega sindikata (SDRES) s pojasnilom, da naše objave ne sodijo v časopis Rudar ter, da tisk financira delodajalec.

Ni prvič, da niso objavili prispevka SDRES, a tokrat ni mogla biti objavljena ni prvomajska poslanica. Odzivamo se izključno zato, ker je vodja službe za odnose z javnostmi, ga. Tadeja Jegrišnik, poizkušala prepričati predstavnika SDRES, da spremeni besedilo prvomajske poslanice, ki je po bistvu namenjena delavstvu in ne delodajalcem. Poslanico objavljamo v nespremenjeni obliki, ki smo jo poslali za objavo v časopisu Rudar.

Žal je tudi v Družbah skupine Premogovnik Velenje tako, da je iz dejanskih centrov moči proti posameznikom in točno določenim organizacijam usmerjena cenzura namesto da se iz teh centrov širi demokracija.

Spoštovana vodja stikov za odnos z javnostjo, Rudar  je naš časopis, torej časopis vseh zaposlenih, katerega si ni nikoli lastil noben/a vodja za odnose z javnostmi. In vsi zaposleni, prav vsi, tako ti, kot vodja stikov za odnose z javnostmi, kot mi, delavci, financiramo izdajo časopisa Rudar.

Pričakujemo pisno pojasnilo in opravičilo ter ukinitev vnaprejšnje cenzure besedil SDRES in s tem odpravo omejevanja svobode govora.

Vseeno je, ali svobodo govora ogrožajo streli iz pušk, samovoljno in nedopustno odločanje vodje službe za odnose z javnostmi, ali diktat kapitala – SVOBODA GOVORA JE TEMELJNA PRAVICA V DEMOKRATIČNI DRUŽBI!

ŽIVELA PRVI IN DRUGI MAJ, ŽIVELA SVOBODA GOVORA!

SREČNO!

Praznik dela praznik vrednot
Praznik dela, praznik vrednot